Thơ: Ta giương cờ trắng ta đầu hàng!

Đỗ Trung Quân

Ta đầu hàng ! ta đầu hàng !
ta là dân ta thua tan hoang.
ta làm dân ta đéo nói ngang. ta biết nhục nên ta đầu hàng

đầu hàng bọn ăn sóng nói gió
đầu hàng bọn xem dân thua chó
[ta lại phải xin lỗi con chó. nó trung nghĩa hơn tỉ thằng người ]

ta đầu hàng !
Nhưng ta phải công nhận điều này đất nước đâu có độc tài


đảng Hải Phòng phất phới cờ bay.
đảng Tiên Lãng mồm loa mép giải
đảng “riêng nó” đó trăm tay nghìn mắt
đảng “ riêng nó” kia xương sắt da đồng

ta là dân ! ta là dân!
ta đưa cờ trắng [ làm ] từ quần vợ ta
ta xin thua! Ta xin tha!
ta xin bẻ bút về nhà bán khoai

ta là ai ? ta là ai ?
ta là ai cũng chẳng ai ta là!

http://chungdokwan.wordpress.com/2012/02/21/ta-d%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%9D-tr%E1%BA%AFng-d%E1%BA%A7u-hang/

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More