Tường thuật phiên tòa xét xử 4 thanh niên công giáo yêu nước (cập nhật 10.30am)

TNCG

10h30: Các b cáo đã nói li sau cùng, tòa đang ngh án. Trước đó VKS đã đ nghChu Mnh Sơn,  Đu Văn Dương mc án: 42-45 tháng; Trn Hu Đc 36 đến 39 tháng; Hoàng Phong t 26 đến 29 tháng tù giam. Các lut sư tranh lun, cho rng không đ chng c kết ti mà phi tr h sơ đ điu tra li. 


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More