Kết quả cuộc vận động ký Kiến Nghị Thư ở Úc Châu

CĐNVTD/LBUC

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782     Email: trivo@ozemail.com.au

THÔNG BÁO
V/v Kết quả cuộc vận động của CĐNVTD/LBUC
ký Kiến Nghị Thư

Kính thưa qúy vị,
Sau 2 tháng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu khởi xướng và vận động đồng hương trên toàn thế giới và đồng bào chúng ta trong nước, ký vào Kiến Nghị Thư, với sự bảo trợ của Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell (Queensland, Australia), kết quả là hơn 55,000 người đã ký vào Kiến Nghị Thư.

Sau khi duyệt xét chi tiết và in ra tất cả chữ ký trong Kiến Nghị Thư, vào ngày Thứ Năm 21 tháng 6, 2012 vừa qua BCH/CĐNVTD/LBUC đã tổ chức:
(1)    Hp Báo tại Quốc Hội Úc Canberra vào lúc 9:30 giờ sáng và,
(2)    Tiến hành nghi thức trao tất cả Kiến Nghị Thư được in ra, cho Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell và Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Mark Furner để đệ trình lên Thượng Viện Quốc Hội Úc.


Cũng trong ngày Thứ Năm 21 tháng 6, 2012, vào lúc 12:00 giờ trưa BCH/CĐNVTD/LBUC cùng quý vị Chủ Tịch hoặc đại diện các tiểu bang và lãnh thổ, quý cơ quan truyền thông Việt ngữ và đồng hương đã trực tiếp chứng kiến tại Thượng Viện Quốc Hội Liên Bang, Thượng Nghị Sĩ Ron Boswell và Mark Furner đệ trình và thông qua Quyết Nghị về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.

Những điểm chính của Quyết Nghị này như sau:

(i) Từ năm 2002, chính phủ Úc và nhà cầm quyền CSVN đã có 8 cuộc đối thoại     về nhân quyền;

(ii) Chính phủ Úc, qua Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, xem vấn đề cải tiến nhân quyền tại Việt Nam là “ưu tiên hàng đầu của Chính Phủ Úc”. 

Kêu gọi chính phủ Úc:

(i) Khuyến khích vị Bộ Trưởng Ngoại Giao bảo đảm việc giám sát của Quốc Hội về vấn đề Đối Thoại nhân quyền Úc và Việt Nam bằng cách bổ nhiệm những vị dân cử tham dự vào việc Đối Thoại, 

(ii) Khuyến khích cộng đồng quan tâm và năng động hơn nữa trong việc Đối Thoại,

(iii) Bảo đảm sự viện trợ phát triển hải ngoại của Úc đối với Việt Nam phải bao  gồm việc chú trọng đến sự quảng bá nhân quyền và,

(iv) Cải tiến sự hữu hiệu của sáng kiến này bằng cách khuyến khích một phương thức toàn diện hơn nữa của chính phủ Úc. 

Thượng Viện Quốc Hội Úc đã thông qua Quyết Nghị như Kiến Nghị Thư đã yêu cầu, và trở thành sự kiện lịch sử do CĐNVTDUC khởi xướng. Đây cũng là một bước tiến vô cùng quan trọng vì Quyết Nghị đã xác nhận rõ nhân quyền tại Việt Nam được đưa lên ưu tiên cao của Chính Phủ Úc, như khuyến khích sự tham dự của Quốc Hội qua các vị dân cử cũng như cộng đồng trong những cuộc đối thoại, và bảo đảm những viện trợ phát triển của Úc cho Việt Nam phải tập trung vào việc cải tiến nhân quyền.

Thay mặt BCH/CĐNVTD/LBUC, chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng Nghị Sĩ liên bang ông Ron Boswell đã bảo trợ Kiến Nghị Thư từ đầu; cảm ơn Thượng Nghị Sĩ liên bang ông Mark Furner đã đồng ý cùng với ông Ron Boswell đệ trình Quyết Nghị lên Thượng Viện Quốc Hội; cảm ơn tất cả các dân biểu đã ủng hộ Kiến Nghị Thư trong đó có dân biểu cựu bộ trưởng Di Trú và tư Pháp, ông Philip Ruddock, ông Craig Kelly và ông Adams Bandt.

Chúng tôi cũng cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong cựu Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/LBUC, là người đã khởi xướng và theo dõi Kiến Nghị Thư này; cảm ơn ông Lê Công Chủ Tịch BCH/CĐNVTD/ACT, đương kim Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ  BCH/CĐNVTD/LBUC đã bỏ rất nhiều công sức  trong việc ngoại vận tại Canberra; cảm ơn tất cả quý vị Chủ tịch hoặc đại diện các BCH/CĐNVTDUC của các tiểu bang và lãnh thổ trên toàn quốc,đặc biệt tại VIC và NSW; cảm ơn quý cơ quan truyền thông Việt Ngữ  trên toàn Úc cũng như trên toàn thế giới đã giúp vận động đồng hương ký vào Kiến Nghị Thư, và đặc biệt cảm ơn trên 55,000 người đã ký vào Kiến Nghị Thư, nhất là đồng bào chúng ta trong nước.       

Chúng tôi tin chắc rằng đây chỉ là bước đầu trong cuộc vận động đồng hương của chúng ta tại hải ngoại cùng nhau tiếp tục tranh đấu ngõ hầu đem lại dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Viẹt Nam.

Một bước chúng ta cùng nhau tiến tới, là một bước người dân Việt Nam gần hơn trong tiến trình, dân chủ và tự do.

Thay mặt BCH/CĐNVTD/LBUC
LS Võ Trí Dũng
Chủ tịch

Úc Châu, ngày 25 tháng 6, 2012


DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More