Sự khích lệ cho Dân Chủ Việt Nam

Minh Văn

Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Sự thay đổi chính trị theo chiều hướng dân chủ ở Miến Điện trong thời gian qua là tin vui cho cộng đồng quốc tế, và là luồng gió mới thổi vào công cuộc đấu tranh Dân Chủ tại các quốc gia Độc Tài Á Châu. Sự thay đổi đó đánh dấu thắng lợi của phong trào Dân Chủ Miến Điện, do lãnh tụ nổi tiếng Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Lực lượng Dân Chủ trên thế giới đều mong muốn noi gương Miến Điện để đấu tranh cho công cuộc Dân Chủ.

Đối với Việt Nam chúng ta, sự nghiệp Dân chủ hóa nước nhà còn mang nặng nhiều ưu tư. Mặc dù các tổ chức chính trị trong nước đang nỗ lực hết mình đấu tranh chống chế độ Độc Tài Cộng sản, nhưng đã bị nhà cầm quyền đàn áp thô bạo, nhiều chiến sĩ dân chủ bị giam cầm trong tù ngục. Người dân vẫn còn bị chế độ kìm kẹp và cảm thấy bế tắc cho con đường giải phóng chính mình khỏi ách độc tài. Mọi thành phần Dân Chủ đều nhận thấy cần có một sự liên kết giữa các tổ chức chính trị Việt Nam, cũng như với phong trào Dân Chủ quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Sự kiện một Chính Đảng Dân Chủ của Việt Nam tiếp xúc và hợp tác với Đảng Liên Minh Quốc Gia vì Dân Chủ (National League for Democracy) của Bà Aung San Suu Kyi là một niềm khích lệ to lớn cho công cuộc đấu tranh Dân Chủ tại Việt Nam.
Đó là việc sáng ngày 8/6/2012, ông Nguyễn Công Bằng (Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân Việt Nam) và ông Nguyễn Quang Trung (Ủy viên Trung ương Đảng Vì Dân) đã đến thăm trụ sở Liên minh Nhân Dân vì Dân Chủ (NLD) tại Miến Điện. Tại cuộc gặp gỡ này, hai Đảng đã có một số cam kết chung cơ bản về tiến trình hợp tác đấu tranh trong thời gian tới. Nhằm tiến tới một mục tiêu chung là: Vì sự nghiệp Dân Chủ và chống Độc Tài ở mỗi quốc gia.

Cuộc viếng thăm này của ông Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng và hai Dân Tộc, vì một đất nước Việt Nam Dân Chủ và tiến bộ trong tương lai. Và đây cũng là niềm khích lệ cho phong trào Dân Chủ tại Việt Nam. Sự hợp tác tốt đẹp này củng cố thêm niềm tin vào sự lớn mạnh và thắng lợi tất yếu của cách mạng Dân Chủ thế giới và Việt Nam nói riêng.

Sau Tunisia, Egypt rồi đến Libya và Miến Điện, sau Miến Điện là đến Việt Nam. Chúng ta có quyền hy vọng như vậy, vì rằng sự nghiệp cách mạng Dân Chủ là chính nghĩa và tất yếu sẽ thắng lợi. Điều đó đến sớm hay muộn là do sự nỗ lực đấu tranh của mọi thành phần Dân Chủ và tầng lớp nhân dân. Hãy nhìn về Miến Điện và xây dựng cho một Việt Nam tương lai, một Việt Nam tự do – Dân chủ và không còn bóng dáng của chế độ Độc Tài.

14.6.2012

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More