Thư của ông Lê Thăng Long

Ô Lê Thăng Long
Lê Thăng Long - Diễn Đàn CTM

Đề nghị Diễn Đàn CTM giúp phổ biến nội dung này đến độc giả. Xin cảm ơn và kính chào Diễn Đàn CTM
Lê Thăng Long
Người khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam

Gửi các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng.

Phần chung giống nhau:

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
           
Ngày 12 tháng 6 năm 2012,

V/v: Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.

Tôi ký tên dưới đây là người khởi xướng phong trào Con đường Việt Nam vừa được chính thức phát động rộng rãi đến nhân dân hôm 11 tháng 6 vừa rồi. Nó cũng sẽ ra Lời kêu gọi xây dựng Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới đến rộng khắp các công dân Việt Nam và Quốc tế.

Chắc ông cũng đã biết phong trào này đang được hưởng ứng vì tinh thần hòa hợp của nó và vì tinh thần "Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" mà nó tiếp nối từ phong trào Duy Tân do nhà yêu nước Phan Chu Trinh khởi xướng. Cho dù còn rất nhiều rào cản phải vượt qua nhưng chúng tôi tin chắc rằng sự tiếp nối này sẽ lớn mạnh thành một hoạt động chính trị rộng rãi của quần chúng nhân dân thuộc mọi tầng lớp bởi tinh thần trên của nó, bởi tính khoa học và hợp quy luật khách quan của nó, bởi sự hợp lòng dân của nó, và bởi nguyên tắc phi tư tưởng chủ nghĩa của nó.

Phong trào Con đường Việt Nam chỉ hướng đến việc xây dựng cho được một nền tảng chính trị vững chắc cho đất nước nhờ thực sự lấy dân làm gốc. Chỉ có trên một nền tảng như vậy thì các quan điểm chuẩn tắc, các tư tưởng chủ nghĩa mới có thể bám rể vững vàng để tồn tại và phát triển nếu thuyết phục được lòng dân. Ngược lại, thiếu hoặc yếu một nền tảng như thế thì mọi quan điểm chuẩn tắc, mọi tư tưởng chủ nghĩa đều sẽ sụp đổ bất chấp lý tưởng của nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, bất chấp sức áp đặt của nó có ghê gớm đến thế nào đi nữa.

Đó chính là căn nguyên của hiện tượng tan rã chủ nghĩa Lê-nin ở Liên xô và Đông Âu bất chấp những lý tưởng tốt đẹp của học thuyết Mác. Nhưng cũng chính lý tưởng này đã dẫn đến một hình thái dân chủ xã hội rất thành công và mang lại những cuộc sống tốt đẹp bậc nhất hành tinh này ở các nước Bắc Âu - nơi mà quyền con người được bảo vệ trên hết và bình đẳng, nơi mà các quyền này ngự trị ở vị trí tối thượng, trên tất cả mô hình nhà nước dù đó là cộng hòa hay quân chủ lập hiến.

Trong một môi trường tự do như vậy mà các đảng dân chủ xã hội gần như là sự lựa chọn duy nhất của người dân ở đó để làm đảng cầm quyền cho mình. Điều này có được không chỉ bởi sự tốt đẹp của học thuyết và lý tưởng của các đảng đó, mà quan trọng hơn, là những điều tốt đẹp đó đã trở thành của nhân dân vì đích thân họ đã lựa chọn nó bởi họ thấy nó được thiết kế ra do nhân dân của họ, và kết cục là họ đã trực tiếp chứng kiến được và thụ hưởng được thành quả mà nó mang lại là thực sự vì nhân dân của họ.

Trên đây chính là cách thức mà quyển sách Con đường Việt nam đã dày công nghiên cứu nhằm chỉ ra và đề nghị cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và đảng Cộng sản Việt nam một con đường khoa học, hợp quy luật và hợp lòng dân để nhanh chóng xây dựng thành công một nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp cho Việt nam ta. Nhưng tiếc rằng các tác giả của quyển sách này đã bị kết án vì mục đích như vậy của nó, đánh mất một cơ hội quý giá để tránh được sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay của đất nước. Dù vậy quyển sách Con đường Việt nam vẫn vượt qua bao khó khăn để dẫn đến sự ra đời của phong trào Con đường Việt nam ngày nay.

Mặc dù đang trong tù nhưng anh Trần Huỳnh Duy Thức - người khởi xướng đầu tiên của phong trào Con đường Việt nam - vẫn vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để viết tay một tập tài liệu hơn 40 trang gửi đến ông vào ngày 31/08/2011. Tài liệu này giới thiệu phong trào Con đường Việt nam và đề nghị ông ủng hộ nó vì sự phát triển dân chủ, thịnh vượng cho nhân dân. Không biết ban Giám thị trại giam Xuân Lộc có chuyển đến ông tài liệu này không nhưng chắc chắn rằng ông có thể yêu cầu họ gửi đến ông. Chúng tôi thực sự mong ông hãy dành thời gian để tham khảo tài liệu này để thấy được giá trị của những giải pháp mà quyển sách Con đường Việt nam đưa ra, của tinh thần hòa hợp, đoàn kết của phong trào Con đường Việt nam và cả tinh thần không hận thù, chấp ngã của những người khởi xướng nó.

Phần tiếp theo cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Hòa hợp dân tộc là một giá trị to lớn ai cũng phải thừa nhận, và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm mà ông đã xác định khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội vào tháng 7/2011. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói rằng đất nước ngày càng bị rạn nứt, chia rẽ và cả hận thù bởi chính cách thức mà các bộ máy quản lý nhà nước đã và đang hành xử và tuyên truyền. "Phản động", "thế lực thù địch", "diễn biến hòa bình" là những khái niệm quá mơ hồ nên có thể chụp mũ cho bất kỳ ai, bất kỳ hành động gì mà những người đang cầm nắm quyền lực nhà nước không thích.

Ông có ngạc nhiên không khi thường xuyên chứng kiến với cùng một nội dung chỉ trích Chính phủ Việt nam nhưng nếu nó được phát biểu bởi một quan chức nước ngoài thì chẳng sao cả, cùng lắm là người phát ngôn Bộ ngoại giao lên tiếng phản đối qua loa, quan chức ấy khi vào Việt nam còn được đón tiếp, trải thảm; nhưng nếu nó được nói lên bởi một công dân Việt nam đang sống trong nước thì người đó chắc chắn sẽ đối mặt với những nguy cơ trầm trọng, nhẹ thì bị mời làm việc và dọa nạt, nặng thì bị bắt bớ và kết án tù bởi 3 cái mũ "phản động", "thế lực thù địch", "diễn biến hòa bình" và nếu điều ấy được nói ra bởi một người Việt nam đang sống ở nước ngoài thì chắc chắn rằng không chỉ 3 cái mũ ấy được chụp lên đồng loạt mà còn không biết bao nhiêu sự bôi xấu đạo đức, đời tư cá nhân của người đó chẳng biết đến từ đâu nhưng sẽ xuất hiện hàng loạt trên các tờ báo an ninh, công an, quân đội...

Trong khi đó ông đã nhấn mạnh về việc chấp nhận những quan điểm khác nhau khi phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, xem đó là mấu chốt để tăng cường đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Cá nhân tôi không nghi ngờ thành ý đó của ông nhưng cũng mong ông hãy nhìn nhận thực tế đang diễn ra không như ông muốn. Ngoài lý do về cách hành xử của bộ máy nhà nước nói trên, một nguyên nhân rất quan trọng làm cho thực trạng hòa hợp dân tộc chưa trở thành một giá trị to lớn của đất nước là vì chúng ta chưa có được những cái khách quan nhất, phổ quát nhất, cụ thể nhất mà tuyệt đại đa số nhân dân đều thừa nhận và được nhận các giá trị từ chúng. Ngoài những kêu gọi rất chung chung và trừu tượng về lợi ích tổ quốc, lợi ích dân tộc thì Nhà nước hoàn toàn thiếu vắng việc vận động nhân dân xây dựng cho được các giá trị như vậy.

Đó là điều mà chúng tôi đã trăn trở từ nhiều năm qua nên đã dẫn đến việc viết quyển sách Con đường Việt nam, và bây giờ là phát động phong trào Con đường Việt nam. Nền tảng chính trị thực sự lấy dân làm gốc mà nó hướng đến như nói trên chính là một giá trị như vậy. Nếu những gì mà quyển sách Con đường Việt nam  đưa ra là những kiến nghị của các nhà nghiên cứu cho Nhà nước thì những điều mà phong trào Con đường Việt Nam đề ra là những yêu cầu của người dân chúng tôi đối với Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tôi thay mặt phong trào Con đường Việt nam viết thư này để gửi đến ông Chủ tịch nước lời yêu cầu đó. Chúng tôi yêu cầu nhà nước:

- Tạo mọi điều kiện cho phong trào này phát triển để Nhà nước nắm bắt được nguyện vọng và yêu cầu của nhân.

- Bảo vệ người dân chúng tôi thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình đã được hiến định theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người để tham gia hoạt động của phong trào này.

- Ngăn cản hiệu quả việc đàn áp và xâm phạm các quyền này của chúng tôi từ bất kỳ đối tượng nào, nhất là các cơ quan công quyền.

- Và cuối cùng là thực hiện nếu nhân dân ra mệnh lệnh để xây dựng thành công một nền tảng chính trị thực sự lấy dân làm gốc.

Tôi trông đợi sẽ nhận được thư phản hồi của ông với tư cách là người đứng đầu một Nhà nước mà chúng tôi đã bầu nên và đóng thuế để nhà nước đó hoạt động.

Chúc ông sức khỏe và chào hợp tác.

Phần tiếp theo cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

Còn rất nhiều những kiến nghị, thỉnh nguyện khác của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã gửi đến Quốc hội nhưng không hề được hồi âm, làm cho người dân chúng tôi không tránh khỏi sự ngờ vực về tính đại diện của Quốc hội.

Tôi viết thư này thay mặt cho phong trào Con đường Việt nam. Trước hết xin lưu ý với ông rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại biểu cho nhân dân. Đối tượng nhân dân là rất cụ thể, là mỗi người dân, từng người một chứ không đòi hỏi phải là một tập thể hay tập hợp một nhóm người nào đó. Do vậy Quốc hội cụ thể là người đứng đầu Quốc hội hoặc từng đại biểu Quốc hội phải có trách nhiệm tối thiểu là phải trả lời các ý kiến của người dân - bất kỳ ai, kể cả những người đang bị thụ án hình sự - cho dù đó là những ý kiến đơn lẻ và chỉ vì mục đích riêng hay sinh kế của người đó, chứ đừng nói là những ý kiến đóng góp vì quốc kế dân sinh. Kế tiếp tôi sẽ đưa ra những yêu cầu của người dân chúng tôi đối với người đứng đầu Quốc hội và cả Quốc hội mà ông là người có trách nhiệm tiếp nhận.

Thứ nhất, chúng tôi yêu cầu Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội phải thực hiện ngay tất cả các biện pháp hiệu quả bằng trách nhiệm và quyền lực cao nhất của nhân dân mà các vị đã nhận lãnh để bảo đảm cho người dân chúng tôi sử dụng được các quyền công dân của mình đầy đủ như đã được qui định thiêng liêng trong Hiến pháp và Các Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa mà Nhà nước đã thay mặt tất cả nhân dân ký tham gia, thể hiện nguyện vọng của đa số nhân dân chúng tôi muốn hưởng thụ tất cả các quyền đó và sử dụng chúng theo cách mà các công ước này quy định như một chuẩn mực chung phổ quát cho bất kỳ ai là con người trên quả đất này mà không phân biệt quốc gia hay quan điểm chính trị, v.v... Tôi đặc biệt lưu ý các vị về những quyền được quy định tại điều 69 Hiến pháp hiện hành. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các quyền này để hoạt động phong trào Con đường Việt nam mà không cần phải xin phép ai hay tổ chức nào cả. Vì Quốc hội cũng chưa thông qua bất kỳ luật nào để hạn chế, điều chỉnh các quyền này và các hoạt động phong trào nên chúng tôi cũng không cần phải đăng ký các hoạt động này với nơi nào cả.

Thứ hai, thông qua Chủ tịch Quốc hội chúng tôi yêu cầu Ủy ban thường vụ Quốc hội ra văn bản giải thích các điều 2, điều 12, điều 50 của Hiến pháp 1992 và những điều luật liên quan đến các điều này nếu có. Lý do chúng tôi yêu cầu là vì đang tồn tại trên thực tế rất nhiều những cách hiểu và vận dụng sai ý nghĩa của các điều này tại các cơ quan hành pháp và tư pháp theo hướng bất lợi cho người dân, xâm phạm quyền và lợi ích của họ. Trong khi ý nghĩa đúng đắn của các điều này hợp với nhau tạo thành một giá trị vì con người rất tiến bộ và phù hợp với xu thế phát triển của nhân loại và các giá trị phổ quát toàn cầu mà luật pháp quốc tế bảo vệ. Đó chính là giá trị "Quyền con người trong nhà nước pháp quyền" mà qua đó mọi công dân sử dụng được ngay tất cả các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của mình đã được Hiến pháp bảo vệ mà không phải đợi bất kỳ sự cho phép nào vì không có bất kỳ ai hay tổ chức nào có quyền cấp phép đó cả; và công dân chỉ phải chịu những hạn chế nào khi sử dụng các quyền này nếu có luật quy định phạm vi hạn chế đó.

Thứ ba, nếu có những cách hiểu khác nhau về các điều trên của Hiến pháp thì chúng tôi yêu cầu Quốc hội phải tổ chức trưng cầu dân ý để xác định ý nghĩa đúng đắn của chúng theo cách hiểu của đa số nhân dân. Đây là cách duy nhất để có thể đảm bảo quyền lực cao nhất của Nhà nước pháp quyền thuộc về nhân dân và chống lại hiệu quả việc lợi dụng quyền lực của nhà nước để phục vụ cho quyền lợi của bất kỳ ai hay tổ chức nào thông qua việc giải thích hoặc vận dụng Hiến pháp và Luật theo cách chủ quan của họ. Đây là nguyên nhân dẫn đến nạn lạm quyền và vi hiến tràn lan thời gian qua.

Chúng tôi chờ đợi thư sớm trả lời của các vị đối với 3 yêu cầu trên của phong trào Con đường Việt nam.

Phần tiếp theo cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Tôi viết thư này thay mặt phong trào Con đường Việt nam để yêu cầu các trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ mà Hiến pháp quy định để bảo vệ và tạo điều kiện tốt cho phong trào này hoạt động, cụ thể như sau:

- Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân (đoạn 2 điều 109 Hiến pháp 1992).

- Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và Pháp luật trong nhân dân (khoản 2, điều 112 Hiến pháp 1992).

- Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình (khoản 5 điều 112 Hiến pháp 1992).

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tạo điều kiện để các tổ chức đó hoạt động có hiệu quả (khoản 11 điều 112 Hiến pháp 1992).

Phong trào Con đường Việt nam sử dụng các quyền công dân được quy định tại điều 69 Hiến pháp hiện hành để hoạt động, trong đó có các quyền lập hội và biểu tình mà ông đã từng bảo vệ quan điểm của Chính phủ trước Quốc hội là cần phải sớm ra đời luật để bảo đảm các quyền này cho nhân dân. Chúng tôi hoan nghênh thái độ này của Chính phủ nhưng chúng tôi cho rằng việc bảo đảm ở đây có nghĩa là cần có luật để xác định rõ phạm vi hạn chế mà người dân cần tuân thủ khi thực hiện các quyền này, chứ không phải bảo đảm có nghĩa là phải chờ luật cho phép mới được thực hiện các quyền đó như một số các quan chức đã phát biểu một cách sai lầm. Nếu chưa có luật hạn chế thì có nghĩa là người dân không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào khi sử dụng các quyền đó và không phạm luật nào cả. Nếu việc chưa có luật hạn chế mà dẫn đến một số vấn đề nào đó thì trách nhiệm đó trước hết thuộc về Quốc hội đã chậm trễ và không thể bắt người dân phải chịu thiệt thòi đối với sự chậm trễ đó. Đây cũng là nguyên tắc được quy định rất rõ ràng, cụ thể trong hai Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa mà Nhà nước đã đại diện cho nguyện vọng của toàn thể nhân dân cam kết tôn trọng trước Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế để bảo vệ cho công dân Việt nam. Do vậy chúng tôi yêu cầu Chính phủ phải công bố rõ ràng trước toàn dân về việc họ có quyền sử dụng ngay các quyền công dân của mình đã được hiến định, đồng thời phải đề nghị Quốc hội nhanh chóng ban hành các luật liên quan để hạn chế nhằm tránh những vấn đề có thể xảy ra.

Kế tiếp, chúng tôi yêu cầu Chính phủ phải có biện pháp ngay để ngăn cản hiệu quả việc xâm phạm các quyền công dân tại tất cả các cơ quan hành pháp và cơ quan điều tra ở tất cả các cấp hành chính. Tình trạng giải thích tùy tiện Hiến pháp và luật đã trở thành một phương pháp phổ biến của những người thuộc các cơ quan này để lạm quyền, xâm phạm quyền và và lợi ích của công dân không chỉ trong những vấn đề hình sự mà cả quan hệ dân sự và hành chính. Những sự giải thích như thế cho rằng người dân chỉ được sử dụng những quyền nào đã có luật cho phép. Điều này rõ ràng là sai trái vì đơn giản là không có điều nào trong Hiến pháp có thể nói lên như vậy cả. Đó là chưa kể sự giải thích rất tùy tiện các điều luật đúng đắn, làm sai lệch bản chất của chúng để giúp người "vận dụng" luật dùng hiện tượng để quy kết trách nhiệm hình sự lẫn dân sự một cách oan trái không đúng với bản chất của sự việc. Không hề khó để dẫn chứng rất nhiều các văn bản như vậy của các cơ quan nói trên.

Sau cùng chúng tôi yêu cầu Chính phủ cần có các biện pháp phối hợp và tạo điều kiện để phong trào Con đường Việt nam hoạt động hiệu quả nhằm xây dựng được một nền tảng chính trị vững chắc, thực sự lấy dân làm gốc như đã nói trên. Chúng tôi tin chắc rằng nền tảng đó sẽ giúp ích cho Chính phủ rất hiệu quả trong việc hoàn thành trách nhiệm "bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân" mà Hiến pháp quy định. Vì thiếu, yếu một nền tảng như vậy nên nền kinh tế đất nước liên tục bất ổn trong nhiều năm qua dẫn đến rất nhiều những vấn nạn xã hội khác nhau đang hoành hành hiện nay. Một nền tảng như vậy cũng sẽ giúp cho Chính phủ nhanh chóng thực hiện thành công việc tái cấu trúc nền kinh tế theo định hướng của đảng Cộng sản Việt nam đã đề ra.

Đã gần một năm rưỡi kể từ đại hội XI của đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra định hướng đúng đắn trên nhưng nền kinh tế đất nước chưa có sự chuyển dịch nào tích cực mà chỉ đối phó với bất ổn. Chúng tôi nghĩ rằng ông Thủ tướng cũng đã nhìn ra vấn đề khi phát biểu: ''phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện nguyên tắc ''dân biết, dân bàn, dân kiểm tra'' theo đúng vai trò nhân dân là chủ nhân của quá trình phát triển, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt ba đột phá chiến lược'' (báo Nhân Dân 1/8/2011). Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng vì thiếu vắng sự tham gia thực sự và tích cực của người dân trong thực tế của chương trình quan trọng này của Chính phủ nên nền kinh tế đất nước vẫn chưa thoát khỏi được khủng hoảng để có thể chuyển dịch tích cực. Phong trào Con đường Việt nam muốn phối hợp cùng Chính phủ để vận động nhân dân tích cực tham gia suy tưởng để đưa ra những sách lược hợp quy luật, hợp lòng dân để giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Đây cũng là cách để tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược là việc làm rất cần thiết và sẽ tạo ra những thay đổi có giá trị to lớn cho đất nước nếu nó được kết tinh từ trí tuệ suy tưởng của nhân dân. Đây cũng là những yêu cầu cấp thiết mà thực tế cuộc sống đòi hỏi từ nhiều năm qua nhưng đã chưa được đáp ứng tốt. Lý do là những giải pháp cho chúng đã không có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Do vậy, phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi Chính phủ hãy tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ một trào lưu suy tưởng từ nhân dân về: ''Chuyển đổi mô hình tăng trưởng''; ''Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa''; ''Phát triển nhanh nguồn nhân lực''; ''Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng'', và đồng thời tạo ra động lực mạnh để dẫn hướng trào lưu suy tưởng này theo quan điểm mà đại hội XI của đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Làm được như vậy thì không những Chính phủ có được những giải pháp tốt nhất cho nhiệm vụ này mà còn tạo ra một sự đồng thuận lớn trong xã hội cho việc thực hiện các giải pháp đó. Vì đơn giản là chúng hợp lòng dân. Không những thế, những động lực nói trên mà Chính phủ tạo ra sẽ chuyển hóa thành những động lực mạnh mẽ trong nhân dân để tạo nên những nguồn lực khổng lồ từ sức dân - không những giúp đất nước vượt qua được khó khăn thách thức hiện nay mà còn nhanh chóng vượt lên. Đó chính là những giá trị to lớn của sự đồng thuận xã hội một cách thực chất.

Chúng tôi trông đợi sự trả lời và những hành động theo trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phần tiếp theo cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tôi viết thư này thay mặt phong trào Con đường Việt nam để gửi những yêu cầu của người dân chúng tôi đến đảng cầm quyền trên đất nước hiện nay thông qua ông là người đứng đầu đảng đó.

Thứ nhất chúng tôi yêu cầu đảng Cộng sản Việt nam không ngăn cản sự hoạt động của phong trào Con đường Việt nam, mà ngược lại phải có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn mọi sự xâm phạm các quyền công dân được hiến định để người dân chúng tôi hưởng ứng, tham gia phong trào này. Nhờ vậy đảng Cộng sản Việt nam sẽ nắm bắt được nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân một cách thực tế, chứ không phải bằng cách áp đặt quan điểm riêng của đảng Cộng sản Việt nam hoặc thậm chí là quan điểm chủ quan của một số người trong đảng này thành nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Nếu như ông đã phản đối mạnh mẽ điều mà ông cho là sự áp đặt công thức "dân chủ tự do" của phương Tây (như ông phát biểu tại Cuba ngày 9/4/2012) thì chúng tôi cũng đồng ý rằng mọi sự áp đặt đều không đúng và sẽ phản đối tới cùng nguyên tắc "tập trung dân chủ" mà đảng Cộng sản Việt nam áp đặt lên toàn dân tộc.

Thứ hai, chúng tôi yêu cầu đảng Cộng sản Việt nam phải nhìn nhận thực trạng theo đúng thực tế đang diễn ra trong đời sống của nhân dân để có được những giải pháp khoa học, hợp quy luật và hợp lòng dân nhằm đưa đất nước nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay, giảm thiểu tổn thất và khốn đốn cho nhân dân. Phong trào Con đường Việt nam đang vận động nhân dân cùng tìm ra các giải pháp như vậy thông qua  việc xây dựng Hiến chương Chấn hưng Việt nam vì hòa bình thế giới. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với đảng Cộng sản Việt nam nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho Nhà nước:  những cách thức có thể giúp đảng Cộng sản Việt nam mau chóng hiện thực hóa lý tưởng của mình thành những giá trị thực tế mà người dân hưởng thụ được trong cuộc sống hiện tại của họ, thay vì phải tuyên truyền những viễn cảnh để tìm kiếm niềm tin của họ. Cá nhân tôi tin rằng nếu có một tư duy thực chứng như vậy thì đảng Cộng sản Việt nam đã có thể làm cho đất nước tốt đẹp như lý tưởng mà mình mong muốn từ lâu lắm rồi, thay vì phải mất bao nhiêu công sức hàng chục năm trời để lý luận chứng minh rằng tương lai sẽ tốt đẹp như vậy.

Thứ ba, chúng tôi yêu cầu đảng Cộng sản Việt nam phải thực sự lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, tuyệt đối tôn trọng các yêu cầu của nhân dân dù đó là thiểu số, và nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh của nhân dân dù điều đó có trái với mong muốn của đảng Cộng sản Việt nam đi nữa. Không bất kỳ điều gì có thể biện minh cho sự áp đặt: "ý Đảng - lòng dân" được cả. Nó chưa bao giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ là chân lý. Nó chỉ đúng khi nào đảng Cộng sản Việt nam hiểu được quy luật khách quan và mong muốn của dân để đưa ra những chính sách phù hợp để thuyết phục lòng dân, nó sẽ sai khi đảng này không làm được như vậy. Người xưa chỉ nói "thuận ý trời - hợp lòng dân" tức là tuân theo quy luật khách quan thì sẽ xây dựng được những chính sách thuyết phục được nhân dân. "Ý Đảng" chỉ là nhân sinh quan có thể thay đổi, không bất biến như các quy luật khách quan - tức vũ trụ quan hay dân gian gọi là "Ý trời". Không thể lấy lý tưởng tốt đẹp của một ai đó rồi tự gán nó thành bản chất bất biến của họ rồi đồng nhất điều đó thành chân lý được.

Ông vẫn thường nhấn mạnh là sẽ nghiêm trị mọi hành động xâm phạm quyền, lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi tin rằng đây là dịp tốt nhất để thực hiện hiệu quả điều này thông qua việc đáp ứng các yêu cầu trong thư này của phong trào Con đường Việt nam.

Và vì thực tế là đảng Cộng sản Việt nam hoạt động nhờ ngân sách Nhà nước mà chúng tôi đã đóng thuế tạo ra, nên chúng tôi có quyền đòi hỏi sự phản hồi chính thức của ông Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt nam về bức thư này của phong trào con đường Việt nam.

Phần tiếp theo cho Trưởng ban tổ chức Trung ương đảng CSVN Tô Huy Hứa:

Vào mùng 7 Tết Tân Mão (nhằm ngày 09/02/2011), trong buổi gặp mặt báo chí đầu xuân, ông đã đề cập đến "Con đường Việt nam" nên chúng tôi nghĩ rằng ông đã sớm hiểu được giá trị và thiện ý của quyển sách Con đường Việt Nam.

Do vậy chúng tôi gửi thư này đề nghị ông, với tư cách là Trưởng Ban tổ chức Trung ương đảng cộng sản Việt Nam, ủng hộ phong trào Con đường Việt nam và Hiến chương Chấn hưng Việt nam vì hòa bình thế giới.

Sự ủng hộ mà chúng tôi đề nghị là: hợp tác, đối thoại để có được những cách thức tốt nhất nhằm đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng và phát triển bền vững, tốt đẹp. Chúng tôi mong ông tin rằng đại đa số nhân dân đang trông đợi như vậy.

Phần tiếp theo cho Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Vịệt Nam Huỳnh Đảm:


Tôi viết thư này đề nghị sự hợp tác giữa phong trào Con đường Việt nam và Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong một số chương trình sau:

1. Vận động nhân dân xây dựng và ủng hộ hiến chương Chấn hưng Việt nam vì hòa bình thế giới. Việc này hướng đến huy động sức mạnh hòa hợp, đoàn kết dân tộc để xây dựng được một nền tảng chính trị vững chắc, thực sự lấy dân làm gốc cho đất nước như đã nói ở trên. Từ trên nền tảng đó kiến tạo nên các sách lược quốc gia để phát triển đất nước bền vững, nhanh chóng trở thành một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên dân chủ, thịnh vượng, có một nền văn minh mang bản sắc Lạc Hồng trong một môi trường toàn cầu hóa, làm cho dân giàu nước mạnh và góp phần duy trì hòa bình thế giới.

2. Truyền bá cho nhân dân hiểu sâu sắc về quyền con người theo đúng tinh thần phổ quát toàn cầu của Tuyên ngôn Toàn thế giới về quyền con người và tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập 1945, từ đó nhân dân sẽ ý thức được quyền công dân được hiến định của mình để làm chủ đất nước. Những nguyên tắc cơ bản của hai Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị và về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa cũng sẽ được phổ biến sâu rộng để nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm và bảo vệ các quyền này cho mình.

3. Tư vấn và bảo vệ pháp lý về nhân quyền cho nhân dân. Phong trào Con đường Việt nam dự kiến sẽ kêu gọi sự chung sức của các chuyên gia luật trong và ngoài nước để hình thành nên một nhóm đông đảo những người hiểu biết, tự nguyện và phối hợp cùng nhau để tư vấn cho người Việt nam, bất kỳ đối tượng nào, và bảo vệ pháp lý cho họ trong những trường hợp mà quyền con người của họ có dấu hiệu bị xâm phạm bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ở cả trong lẫn ngoài nước, kể cả các nhà nước. Trong các trường hợp mà luật pháp của các nhà nước đó không bảo vệ được quyền con người thì chương trình tư vấn và bảo vệ pháp lý về nhân quyền này sẽ theo đuổi vấn đề bằng luật pháp quốc tế tại các cơ quan tư pháp quốc tế kể cả Tòa án Công lý của Liên hợp quốc. Chương trình này cũng sẽ kêu gọi sự tài trợ của mọi cá nhân, tổ chức trên toàn thế giới đóng góp tiền của, công sức để phục vụ cho các hoạt động của nó. Việc quyên góp và sử dụng các nguồn tài trợ này sẽ hoàn toàn công khai minh bạch, cáo bạch rộng rãi trên internet cho mọi người đều có thể biết và giám sát.

Trên đây là 3 chương trình hành động mà phong trào Con đường Việt nam sẽ tập trung trong năm nay và rất mong nhận được sự hợp tác của Mặt trận Tổ quốc Việt nam khắp cả nước.

Chúng tôi hy vọng sớm nhận được hồi âm của quý vị.

Xin cảm ơn và chào hợp tác.

Lê Thăng Long
Người khởi xướng kiêm quyền Trưởng ban quản trị

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.
Xem Lời kêu gọi CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI tại đây.

4 comments:

Các anh nầy còn ngủ mê nên hy vọng bọn ác quỷ nghe tiếng nói cuả con người.

KHỔ NHỤC KẾ - LUỒN SÂU ĐÁNH ĐÚNG

Trong lần phỏng vấn Lê thăng Long do ký giả SBTN Nghê Lữ thực hiện ngày 6/6/12 (Lê thăng Long bị kêu án 5 năm, được giảm án 18 tháng và ra tù ngày 4 tháng 6 năm 2012), trong câu cuối cùng với người Việt tỵ nạn ở nước ngoài - KG Nghê Lữ hỏi - Lê thăng Long kêu gọi người Việt ở nước ngoài hãy bỏ qua đi quá khứ (Những tội ác của cộng sản trước 75???) để thương yêu nhau (Hòa Giải, Hoà Hợp với công sản???) và cùng nhau xây dựng và kiến thiết đất nước Hoà Bình, thịnh vượng như một cường quốc (?) trên Thế Giới (???)

Luận điệu sao mà giống hệt như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang,Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng và các chức trách hàng đầu của công sản như Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt đi giải độc các nơi trên Thế Giới trước đây?

Có phải "Con Đường Việt Nam" mà Lê thăng Long (hiện còn đang quản chế tại địa phương ở VN) đang rêu rao kêu gọi, đặc biệt trên các diễn đàn online ở Hoa Kỳ, cũng từ đó mà ra? - Giảm án 18 tháng, còn đang bị cộng sản quản chế, kêu gọi Hòa Giải Hòa Hợp, quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, yêu thương nhau (trong đó có cộng sản) xây dựng và bảo vệ đất nước (dưới sự cai trị của cộng sản).

Mục tiêu "Con Đường Việt Nam" của Lê thăng Long đã lộ rõ là cứu đảng, một việc hàng đầu mà BCT cộng sản Hà Nội đang ra sức thực hiện. (Trong “Con Đường Việt Nam” không có một chữ, một câu, một đoạn nào nói đến cải cách chính trị liên hệ đến sự sống còn của chế độ cộng sản VN – trong khi ai cũng biết đảng cộng sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến sự bất công và phân hóa Dân Tộc, hủy hoại nền móng đạo đức Xã Hội như ngày nay - mà chỉ nói chung chung đến việc “Chỉnh đốn Cơ Chế”, thay đổi Nhận Thức Lãnh Đạo đối với cộng cuộc Xây Dựng và Kiện Toàn Xã Hội Dân Sự để Nhân Dân đòan kết chung quanh đảng và Nhà Nước Pháp Quyền XHCN...)

Thì ra, Lê thăng Long vào tù và ra tù sớm hơn bản án 18 tháng là nhằm kế “Khổ nhục” để “Luồn sâu, đánh đúng”, phụ lực với TBT Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch “Chỉnh đốn đảng” và “Cứu đảng”.

"Khổ nhục kế" và "Luồn sâu, đánh đúng" là sở trường của cộng sản. Hãy coi chừng!

gửi LTL và kiêu bào VN trên TG,
Đay là 1 chứng cớ cho thấy bọn phản động đang nói xấu Đảng và ND VN. Tôi đc gửi mail nên mới biết DĐ này.
Tôi xin khăng định Đảng đang giup cho nguoi dan va dat nuoc VN di len. La 1 nguoi dan Vn toi xin khang dinh nhung ten phan dong nay dang boi xau noi sai su that 1 cach trang tron. Do chung gui mail cho toi moi biet dc cai dđ nay. Toi xin noi luon neu ma bon chung co y dinh lat do Dang COng SAn VN toi the se dung len cầm súng đánh bọn này. ( Noi that toi con chua biet ban sung). Nhung Bác Hồ dậy rồi: Giặ đến nhà đàn bà cũng đánh.
Chao than ai.

Dt me thang An-danh (10:30 18/06/2012), may bi cong san ngu muoi dau oc roi.Hay ve hoi Ong Ba may ve cuoc CAI CACH RUONG DAT GIA MAN, ma DCS-VN da tien hanh 1953 tai Bac Viet-nam.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More