Thơ: Bên kia hàng rào

Ông Già Mù
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
Bên kia hàng rào là đất Trung Hoa
Bên ni hàng rào là thủ đô Hà nội
Bên ni hàng rào đoàn người bước tới
Thét vang rền : Trung Quốc cút đi
Nhà báo nước ngoài đi như hôn mê
Chị nói về tình yêu Tổ Quốc
Của dân ta qua những cuộc biểu tình .

* * *
Bên kia hàng rào , Ai kẻ súc sinh ?
Ai công cụ cho kẻ buôn dân bán nước ?
Hàng rào sắt thay lời đoạn tuyệt
Với quê hương ? có phải phải vậy không em ?
Em cúi đầu chấp nhận ươn hèn
Lấy thân Gái chở che quân xâm lược
Nếu có thể tôi xin điều ước :
– Em sang đây cùng với Đồng Bào !

Ông già mù : 22/7/’12

1 comments:

Em cuối mặt vì hành vi bất chính
Vì miếng ăn nên phải nín phải câm
Vì đồng lương nên cam tâm đứng đó
Nhưng óc tim thì chống nó đến cùng.

Bên đây rào cũng đùng đùng lửa đốt
Có khác chăng là phủ lốt tay sai
Hãy an tâm vì ngày mai sẽ đến
Mở hàng rào cửa bến để song vai.

Xin ai chớ vội chê bai chúng cháu
Là tay sai là nối giáo cho Tàu
Dòng máu Triệu Trưng tế bào lưu chuyển
Nguyện một lòng diệt Khuyển đã Bắc Phương.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More