Chiến dịch Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói

Mời Bạn vào link dưới đây để ký tên tham gia:
http://www.democracyforvietnam.net/
Cho tới giờ phút này đã có 32.504 người ký tên tham gia, chúng ta còn cần thêm 67.496 chữ ký nữa để có đủ chỉ tiêu 100.000 chữ ký.
Xin mời Bạn, gia đình, bạn bè ...
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More