Thông báo: Xuống đường xin chữ ký vì Nhân Quyền Cho Việt Nam

DienDanCTM

Thông Báo:
Các Đoàn Thể Trẻ Tham Gia Chiến Dịch
 "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói"
Xuống đường xin chữ ký vì Nhân Quyền Cho Việt Nam
  
Kính gửi: quý đồng hương, quý tổ chức, hội đoàn, các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh và quý cơ quan truyền thông.

Để cùng nhau đoàn kết, đấu tranh cho một đất nước Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, và nhân quyền nói chung, cũng như cho những nhà đấu tranh trong nước nói riêng, các đoàn thể trẻ tại miền Nam California sẽ cùng nhau xuống đường xin chữ ký đồng hương cho Thỉnh Nguyện Thư gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các Quốc Gia Tự Do để vận động sức mạnh cộng đồng người Việt hải ngoại nhằm kêu gọi sự quan tâm và can thiệp của thế giới trước tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn.

Thời gian:      Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10, 2012, từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều
Địa điểm:        Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall)
                                     (Trên đường Bolsa, nơi có tổ chức chợ đêm)
Mọi chi tiết xin liên lạc: Lý Vĩnh Phong (714) 725-8389; Nguyễn Thu-Hà (714) 584-8425.
  
Các đoàn thể tham gia gồm có: Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam, Thanh Niên Tin Lành Lutheran, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Orange.

Các đoàn thể trẻ xin tha thiết kêu gọi sự hưởng ứng của quý đồng hương cho thỉnh nguyện thư này để nói lên tiếng nói đoàn kết, quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền.

Chiến dịch "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói" là do đài truyền hình SBTN và các hội đoàn khắp nơi trên thế giới cùng phát động, kéo dài đến hết Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012 với chỉ tiêu là 100,000 chữ ký cho Nhân Quyền Việt Nam.

Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà sbtn.tv hoặc fb.com/TrieuConTimMotTiengNoi.

Xin quý vị vào trang nhà www.DemocracyForVietnam.net để ký thỉnh nguyện thư trực tiếp.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More