Hí họa thời sự: Chiến tranh bùng nổ tại Gaza

DienDanCTM

Obama và Hillar Trong Lúc Họp Thượng Đỉnh ASEAN
(hí họa thời sự của Rainer Hachfeld,
Neues Deutschland, Đức)

Chiến tranh bùng nổ tại Gaza giữa Hamas và Quân đội Do Thái
(hí họa thời sự của Patrick Chappatte, 
The International Herald Tribune). 


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More