Hộ chiếu lưỡi bò - Quốc hội "họp kín"?


DienDanCTM

1 comments:

Khổ thiệt, chuyện ngoại giao giữa 2 nước to tướng như thế mà các anh này cứ làm lén lén lút lút hay úp úp mở mở như trò trẻ em tiểu học.
Còn đánh, giam, đàn áp dân Việt phản đối xâm lược thì rất công khai, khoe đầy trên báo đài.

Còn có câu nào diễn tả chính xác hơn câu "Hèn với giặc, ác với dân"?

Những kẻ như thế mà cứ nhất định nắm quyền cai trị thì đất nước còn con đường nào ngoài con đường tàn mạt?

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More