Cài đặt và sử dụng BeyondPod để nghe chương trình phát thanh Chân Trời Mới

BeyondPod là một app chạy trên smartphone loại Android. BeyondPod có ấn bản Lite (miễn phí) và ấn bản Pro (trả tiền). Sau đây là hướng dẫn để cài đặt và sử dụng BeyondPod trên smartphone loại Android để nghe các chương trình phát thanh Radio Chân Trời Mới.

Bạn vào Google Play để tìm “BeyondPod“. Gõ vào hàng BeyondPod Podcast Manager để cài đặt vào điện thoại.Sau khi cài đặt xong, BeyondPod sẽ chạy và hiển thị trang đầu tiên sau đây. Gõ vào nút Continue để tiếp tục.Trang nhà của BeyondPod hiển thị tất cả các kênh Radio/Podcast bạn đã chọn nghe. Gõ vào hàng Add Feed để thêm Đài Chân Trời Mới vào.(1) Điền vào địa chỉ http://www.radiochantroimoi.com/?feed=podcast

(2) rồi gõ vào nút Tìm Kiếm (Search)Trong trang kế tiếp, gõ vào nút Save.


BeyondPod sẽ hiển thị thư mục mới nhất của Radio Chân Trời Mới.


Để nghe một chương trình nào đó, gõ vào tên chương trình đó. BeyondPod phát thanh chương trình đó như hình dưới đây.


Để nghe nhiều chương trình, bấm chọn cho vào Playlist theo hướng dẫn bên trên. BeyondPod sẽ lần lượt phát thanh các chương trình này.Những lần sử dụng BeyondPod kế tiếp, từ trang nhà bạn bấm vào hàng Radio Chân Trời Mới  để xem mục lục các chương trình mới nhất.


2 comments:

Bloggers who don’t have time or don’t like to read may prefer to listen to audio content or watch videos. BeyondPod allows you to subscribe, download, listen to audio podcasts and watch video podcasts on-the-go. This app is extremely useful for bloggers who are driving a lot because for them, there is very little reading time.

Bloggers who don’t have time or don’t like to read may prefer to listen to audio content or watch videos. BeyondPod allows you to subscribe, download, listen to audio podcasts and watch video podcasts on-the-go. This app is extremely useful for bloggers who are driving a lot because for them, there is very little reading time.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More