Cài đặt và sử dụng Winamp để nghe các chương trình phát thanh Chân Trời Mới

Nếu bạn đã có sẵn Winamp trong máy vi tính rồi thì bỏ qua phần hướng dẫn cài đặt dưới đây, và xem phần Điền điạ chỉ podcast của Radio Chân Trời Mới.

Vào trang www.winamp.com. Ngay trang đầu, bấm vào nút FREE DOWNLOAD để tải Winamp xuống máy.


Khi trang dưới đây hiện ra để chọn Winamp Standard hay Pro thì chọn ấn bản Standard miễn phí.Bấm nút Next đi tiếp.Bấm nút I Agree đi tiếp.Bấm nút Next đi tiếp.Bấm nút Next đi tiếp.Bấm nút Next đi tiếp.Trong trang kế tiếp, đừng chọn cài đặt Hotspot Shield. Hotspot Shield là một loại nhu liệu proxy. Bấm vào hàng I do not accept, rồi bấm nút Next đi tiếp.Bấm nút Finish đi kết thúc việc cài đặt.Khi Winamp lần đầu tiên chạy, nó sẽ hỏi người dùng một số bước thiết trí phụ trội. Bạn có thể để mặc định các cấu hình. Bấm nút Finish.Điền Địa Chỉ Podcast của Radio Chân Trời Mới

Để điền vào địa chỉ podcast của Radio Chân Trời Mới, bấm vào hàng Subscriptions, bên dưới hàng Podcast Directory, ở cột trái của Winamp. Sau đó bấm vào nút Add.Trong khung Add RSS Subscription, điền vào địa chỉ http://www.radiochantroimoi.com/?feed=podcast  rồi bấm nút Add.Chờ một chút để Winamp truy cập các chương trình phát thanh của Đài Chân Trời Mới. Sau đó bạn sẽ thấy danh sách các chương trình mới nhất hiện ra trong khung Winamp, theo thứ tự thời gian từ mới nhất trở về trước. Để nghe, bấm chọn một hoặc nhiều chương trình rồi bấm nút Play.Nếu Winamp chưa kịp lấy xuống các chương trình mới, thì bấm vào nút Update.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More