Bầu cử Campuchia: tố cáo bầu cử gian lận

DienDanCTM – 30/7/2013

Đảng Nhân Dân Campuchia đang cầm quyền của đương kim Thủ Tướng Hun Sen tuyên bố là đã giành được 68 ghế dân biểu trong quốc hội trên tổng số 123 ghế, và nhìn nhận là kết quả này rất yếu kém so với nhiệm kỳ trước mà đảng này chiếm được 90 ghế.
Đảng Cứu Quốc đối lập của ông Sam Rainsy, người vừa trở về từ hải ngoại trước cuộc bầu cử, chiếm được 55 ghế còn lại, tức là gần gấp đôi số ghế trước đây là 29.
Tuy nhiên, kết quả chính thức còn phải chờ tuyên bố của Ủy Ban Bầu Cử có thể trong vài tuần nữa.
Ngay sau khi các tin tức về kết quả sơ khởi được công bố thì Đảng Cứu Quốc đối lập đã lập tức lên tiếng tố cáo về những sự gian lận trong tiến trình chính phủ tổ chức bầu cử, tuyên bố bác bỏ kết quả bầu cử và yêu cầu các cơ quan quốc gia và quốc tế có ngay cuộc điều tra về gian lận ở nhiều nơi.  
Ông Phil Robertson thuộc tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch nói rằng đã có những cáo buộc gian lận bầu cử nghiêm trọng như tình trạng “cử tri ma”, xoá tên cử tri có cảm tình với phe đối lập, phân biệt đối xử với ủy ban bầu cử, sử dụng phương tiện truyền thông quốc gia không công gằng, …
Tổ chức minh bạch quốc tế (Transparency International Cambodia) nói là họ có một danh sách dài về các vụ vi phạm luật lệ bầu cử./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More