Nghiêng bầu tâm sự

Đào Thi Nhân

Tác giả gửi đến DienDanCTM


Tôi từng mơ được đi vào đại học

Giống như ai cắp sách đến cổng trường
...
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau thương

Và riêng tôi đành bán đồ nhi phế


Tôi tự hỏi đâu phải vì mình tệ

Cam cuộc đời cho thiên hạ rẻ khinh

Tôi trông lên tôi lại thấy bất bình

Có những kẻ hơn mình không xứng đáng


Trước cảnh tình hỏi ai không buồn chán

Bị dập vùi theo lịch sử cha ông

Người Việt Nam tôi cũng cốt con rồng
Nhưng phải chịu ao tù mà tắm bẩn


Hỏi vì đâu trái ngang đầy uất hận

Phải tại thời thất trận buổi bảy lăm?

Nên gác tay lên trán mỗi đêm nằm

Buồn suy nghĩ thăng trầm trang lịch sử


Muốn cười to cho vơi bầu tâm sự

Lại rồi thôi tư lự suốt đêm dài

Tuổi thanh niên bỏ lỡ một đời trai

Thời bĩ vận anh hùng cơn vị ngộ


Muốn dấn thân trên bước đường hoạn lộ

Lấy công bình làm chỗ đắp xây đời

May với rủi thế thời không đoán được

Bọn Bàng Quyên nên lắm mưu nhiều chước


Ước trong tay ba thước báu gươm thần

Vì xã tắc đang cần trang tuấn kiệt

Cảnh thảm khổ bày ra đầy la liệt

Lớp xô bồ người khinh miệt lẫn nhau

Lớp ngoại xâm đang xâu xé đồng bào


Ôi đứt ruột từng cơn buồn thê thảm

Sống trên đời hơn nhau lòng can đảm

Rồi một ngày dũng cảm sẽ đứng lên

Hẹn anh em buổi nợ nước lâm đền


Lòng dặn lòng gan bền cùng dạ sắt

Chuyện thời cơ để cao xanh sắp đặt

Buổi thiên thời góp mặt những hùng anh

Hổ chết đi để lại bộ da lành


Há làm người không lưu danh thiên cổ?

Giữa cuộc đời bao nhiêu là cám dỗ

Sớm lánh thân tìm đến chỗ an nhiên

Để tránh xa những trọng trượt não phiền


Xong thế cuộc tu tiên cùng tác phật

Sống không ích sống chi cho thêm chật

Suốt cuộc đời ẩn dật mãi không đan

Muốn nhân đây còn chút sức lực tràn


Ra giúp nước hòng thay trang lịch sử

Cứu đồng bào đang trong cơn thập tử

Muốn đưa người từ dữ trở về lành

Một bầu nhật nguyện thanh thanh


Gửi niềm tâm sự chưa thành ước mơ.

tg Đào Thi Nhân

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More