Thư cám ơn của bà Nguyễn Thị Kim Liên - mẹ Đinh Nhật Uy & Đinh Nguyên Kha

Nguyễn Thị Kim Liên FB
DienDanCTM

THƯ CÁM ƠN
Facebooker Đinh Nhật Uy: "Cảm ơn anh, đồng đội sắp quen."
Hôm nay con trai tôi đã được v vi gia đình là nh s giúp đ ca tt c mi người.

Tôi xin thay mt gia đình gi li cám ơn ti :

- Các bn bè thân hu gn xa.

- Đng bào thương yêu ti Hi ngoi.

- Qúi cha và các anh ch em Dòng Chúa Cu Thế.

- Các Cơ quan Truyn thông, Báo chí.

- Các bloggers, tuyên b 258, cùng nhiu đng hương đã quan tâm ti bn án ca các con trai tôi là Đinh Nht Uy và Đinh Nguyên Kha.


Đường tranh đu còn dài, rt mong bà con luôn ng h gia đình.


Chân thành gi li kính mến

Kim Liên M
Uy Kha(facebook)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More