Tin Nhanh Số 4 Vụ xử Đinh Nhật Uy

Radio Chân Trời Mới
Linh mục Phan Văn Lợi hướng về Long An
cùng gia đình và các bạn của hai nhà yêu nước trẻ

Từ Huế, Linh mục Phan Văn Lợi nhận định về cái gọi là phiên xử công khai đối với hai anh Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy. Đây là phiên tòa đầy ngập công an nhưng không một người thân nào của hai anh được phép tham dự.


  Ánh Hạ, Anh Quyên, Hoàng Long, Vân Quang tường thuật
10 giờ 30 sáng ngày 29/10/2013 (giờ VN)
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More