Những phát biểu bi hài của năm 2013

DienDanCTM

1 comments:

Tôi thích những tổng kết cuối năm như thế này vì dễ so với danh sách tương tự ở cuối các năm trước để thấy đất nước mình đang đi lên hay xuống ... hay quẹo ngang phè.

Thật hài tới nở phao câu mà cũng bi đến nát gan ruột.

Cám ơn các bạn thực hiện.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More