Thành viên Mạng Lưới Blogger bị cấm xuất cảnh và tịch thu hộ chiếu

Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN)

Sau khi Việt Nam được bầu trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ (nhiệm kỳ 2014-2016), Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) đã ra thông báo: "Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết." (1)

Những công việc mà MLBVN đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian trước mắt bao gồm: Xuống đường công khai phổ biến các văn bản về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết; Cử đại diện đến các văn phòng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và những đề nghị, yêu cầu cải tiến để nhân dân Việt Nam thật sự được hưởng những quyền làm người phổ quát và đất nước Việt Nam thực sự xứng đáng là một thành viên của UNHRC; Công khai và chính thức ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam vào ngày 10 tháng 12 - Ngày Quốc tế Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc khởi xướng...

MLBVN đã và đang thực hiện những cam kết đó.

Trong những ngày thế giới tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10-12, MLBVN đã tổ chức sinh hoạt về nhân quyền tại Nha Trang, Sài Gòn và Hà Nội.
Những cuộc gặp gỡ, trao đổi, thảo luận này đã bị ngăn cản, phá hoại, các blogger tham gia bị cướp giật và hành hung bởi các bộ phận khác nhau của nhà nước Việt Nam - thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. MLBVN đã tường trình những diễn biến này trong bản Báo cáo về những vụ đàn áp blogger nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế. (2)

Tuy nhiên, tiếp tục thực hiện những cam kết của mình, ngay sau Ngày Nhân quyền Quốc tế, một số thành viên của MLBVN gồm có những blogger: Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như QuỳnhNguyễn Thảo ChiHư Vô - Đào Trang LoanAn Đỗ Nguyễn - Nguyễn Hoàng Vi và Châu Văn Thi đã lên đường sang các nước Đông Nam Á nhằm thu xếp để vận động một số cơ quan quốc tế về nhân quyền hỗ trợ phát triển tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Cả hai blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Hoàng Vi đã lên đường trong tình trạng sức khỏe thể chất vẫn còn yếu sau khi bị an ninh thường phục và "quần chúng tự phát" lôi kéo, đánh đập thô bạo ngay tại nhà của Nguyễn Hoàng Vi trong ngày Nhân quyền Quốc tế.

Tất cả những blogger này đều bị chặn giữ và cấm xuất cảnh. Blogger Nguyễn Hoàng Vi và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an cửa khẩu tịch thu hộ chiếu. (3)

Mạng Lưới Blogger Việt Nam nhận định rằng:

- Những việc làm và hành động các thành viên MLBVN cùng các công dân Việt Nam khác hoàn toàn phù hợp với những quyền căn bản được quy định bởi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, bởi Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền và những công ước quốc tế khác mà nhà nước Việt Nam đã ký kết.

- Việc các thành viên nói trên của MLBVN đi ra nước ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác và phù hợp với những quyền khác được Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị công nhận.

- Hành động cấm đoán các công dân Việt Nam, đặc biệt là đối với các thành viên MLBVN, không được tự do di chuyển đã vi phạm Điều 12 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (Bất cứ ai cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của một quốc gia đều có quyền tự do đi lại và tự do lựa chọn nơi cư trú trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó; Mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình; Những quyền trên đây sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức xã hội hoặc các quyền tự do của người khác, và phải phù hợp với những quyền khác được Công ước này công nhận.)

- Những hành động của nhà nước CHXHCNVN trong dịp lễ Quốc tế Nhân quyền và sau đó ngăn chận quyền tự do di chuyển đối với các công dân Việt Nam đi ngược lại những cam kết của nhà nước Việt Nam đối với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Những sự việc xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn sau khi Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-1016 lại thêm một lần nữa xác nhận con đường mà MLBVN theo đuổi:

Trong vị trí và vai trò của những công dân tự do và với quan niệm Việt Nam trở thành thành viên của UNHRC đồng nghĩa với “đất nước Việt Nam với tất cả hơn 90 triệu công dân Việt Nam” trở thành thành viên của UNHRC, Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) sẽ tham gia, đóng góp vào việc gìn giữ những giá trị nền tảng cao nhất trong việc đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền cũng như tôn trọng những điều khoản mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết. (1)

Chúng tôi, những công dân tự do sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình cho dù phải đối diện với bất kỳ hoàn cảnh bị bao vây cô lập nào, bất kỳ những hành động trấn áp hoặc đe dọa nào để góp phần thực hiện những điều khoản mà nhà nước Việt Nam đã nhân danh nhân dân Việt Nam cam kết với cộng đồng thế giới.

Tôn trọng và chu toàn những cam kết ấy không những chỉ là mong mỏi của thành viên MLBVN bảo vệ quyền làm người mà còn là nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ danh dự của đất nước và nhân dân Việt Nam.

*
Chú thích:
(2)
(3) 0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More