Cách đối phó khi cảnh sát giao thông đòi hối lộ (kỳ 5)


"CSGT cãi luật không lại dân"

DienDanCTM 

1 comments:

công an bây giờ chủ yếu là con ông cháu cha,chúng mua quan bán chức với nhau,chúng nó không hề biết gì,chúng đứng gác đường tuýt cò dân dừng lại thì người dân phỏng vấn bọn cảnh sát giao thông thì khác gì phỏng vấn cái đầu gối đâu mà phỏng vấn,tuy chúng là cảnh sát giao thông,nhưng chúng không hề biết gì về luật,mà hơn nữa luật của việt nam có lập nên thì chỉ là lập cho nó vui là chính thôi,

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More