Thơ Trần Đức Thạch

Dự cảm trước Tết

Cành đào đơm nụ trong giá lạnh
Chồi biếc ngậm sương đợi nắng tràn
Hơi xuân phảng phất còn loãng lắm
Chưa rõ hình hài chốn nhân gian…

Hơn chục tỉnh thành cần kíp gạo
Vất vưởng dân oan tịt lối về
Giặc tàu hung hãn gào cấm biển
Rồi sẽ ra sao??? Tết cận kề…

Trần Đức Thạch
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More