Thông báo số 5 của Ban vận động Hiệp hội dân oan Việt Nam ( HHDOVN)

Nguyễn Xuân Ngữ
12 công dân trước cửa Vắn phòng tiếp dân của  Quốc Hội


Hà Nội, ngày 21/01/2014

1.      Sáng ngày 21/01/2014, 12 công dân bị oan đã đến nhà bà Lê Hiền Đức để chuẩn bị  các công việc thành lập HHDOVN . Bà Lê Hiền Đức cho biết đến nay chưa nhận được phản hồi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thư của công dân Lê Hiền Đức ngày 11/01/2014 (Xem thông báo số 4, ngày 11/01/2014 của chúng tôi). Mặc dù vậy, 12 công dân này vẫn đến Văn phòng Quốc hội,  Bộ Nội vụ để tìm hiểu về việc thành lập Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

2.      Đáng tiếc, Văn phòng Quốc hội đã không bố trí người tiếp 12 công dân này, và ông Nguyễn Ngọc Lưu – Cán bộ Văn phòng Quốc hội chỉ lòng vòng đến Văn phòng tiếp dân TW số 1
Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông để gặp đại diện Văn phòng Quốc hội, ông Trần Hữu Cẩn trực tại đây. Chúng tôi đã đến số 1 Ngô Thì Nhậm, nhưng ông Cẩn không có mặt tại đây. Nhân viên Văn phòng Tiếp dân cho biết sau khi liên lạc với ông Cẩn, việc thành lập Hiệp hội không phải nhiệm vụ của ông. Sau khi liên lạc với một lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, chúng tôi được biết cần phải tiếp xúc với Ban Dân nguyện Quốc hội. Dự kiến ngày 22/01/2014, chúng tôi sẽ đến Ban Dân nguyện Quốc hội và Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam để bày tỏ ý nguyện thành lập Hiệp hội dân oan và nghe ý kiến của hai cơ quan này.

3.      Chúng tôi đã đến Bộ Nội vụ. Một chuyên viên Vụ Tổ chức phi chính phủ Bộ Nội vụ - ông Tạ Tấn đã tiếp đại diện của chúng tôi. Ông Tạ Tấn cho biết đã nhận được công văn của chúng tôi gửi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chúng tôi đề nghị Bộ Nội vụ có ý kiến về dự định thành lập HHDOVN của chúng tôi, Nhà nước có cấm thành lập hay không? Nếu cấm, đề nghị Bộ Nội vụ ra bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp lý. Nếu không cấm, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn. Ông Tạ Tấn ghi nhận những ý kiến này và khẳng định Bộ Nội vụ sẽ có văn bản trả lời bà Lê Hiền Đức và ông Nguyễn Xuân Ngữ trong thời gian sớm nhất, nhưng chắc phải sau tết Nguyên đán. Chúng tôi hoan nghênh thái độ làm việc cầu thị của Bộ Nội vụ.

4.      Chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của một số cán bộ An ninh đối với chúng tôi, đã theo dõi và bảo vệ chúng tôi an toàn tại Hà Nội. Những cán bộ này qua trao đổi đều khẳng định Nhà nước không cấm thành lập HHDOVN, nhưng cho rằng có lực lượng thù địch đứng sau nên phải cẩn trọng. Chúng tôi khẳng định, đứng đằng sau chúng tôi là Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, là hàng vạn, hàng chục vạn dân oan. Do sự quan tâm quá mức của một số cán bộ An ninh, khiến chủ khách sạn nơi chúng tôi đang trú tại Hà Nội đã mời chúng tôi đến nơi khác an toàn hơn. Hiện nay, chúng tôi có ảnh của một số cán bộ An ninh quá nhiệt tình đến chúng tôi, và sẽ công bố ảnh này khi có dịp.

5.      Chúng tôi và bà Lê Hiền Đức nhất trí sau khi nhận được phản hồi của Lãnh đạo Nhà nước sẽ tiếp tục tiếp xúc các vị này với tư cách cử tri gặp Đại biểu Quốc hội để trình bày nguyện vọng của dân oan và nghe ý kiến các vị về dự định thành lập HHDOVN. Chúng tôi thông cảm các vị này do bận đầu năm và bận Tết nên chưa có thời gian phản hồi lại đến công dân. Chúng tôi tin rằng các vị này sẽ tôn trọng các cử tri, công dân trong một đất nước mà các vị đang lãnh đạo.

Thay mặt những công dân có ý định thành lập Hiệp hội dân oan Việt Nam.

Nguyễn Xuân Ngữ

Ông Nguyễn Xuân Ngữ gửi cho Quê Choa

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More