Việt Nam bị tố cáo vi phạm nhân quyền tại UPR

RFAVietnamese
Việt Nam bị tố cáo vi phạm nhân quyền tại phiên họp Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về nhân quyền ở Geneve.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More