MH370: sau 22 ngày tìm kiếm vẫn biệt vô âm tín

DienDanCTM – 30/3/2014
Tàu Ocean Shield của Quốc Phòng Úc
Ngày hôm nay Bộ Trưởng Quốc Phòng Mã Lai là ông Hishamuddin Hussein, trong một cuộc họp báo, đã cho biết là tất cả những vật thể đã được vớt và nghiên cứu qua hình ảnh trên vùng biển phiá Tây Úc Đại Lợi đều không liên quan gì tới chiấc máy bay MH370 bị mất tích.
Hiện giờ, theo tính toán của giới hữu trách thì chiếc máy bay mất tích đã hết xăng sớm hơn những tính toán trước kia nên nhiều phần đã không bay được xa tới vùng phiá Tây Úc Đại Lợi như lầm tưởng trước đây mà có thể đã rơi sớm hơn về phiá Đông Bắc địa điểm đó. Vì vậy, khu vực tìm kiếm đã được chuyển về vùng này.
Trong khi đó, chỉ huy trưởng đội tìm kiếm của Hoa Kỳ đã tỏ ra bi quan về việc tìm kiếm chiếc hộp đen của chiếc máy bay MH370 vì tàu tìm kiếm của Ông phải mất khoảng 4 ngày nữa mới tới được địa điểm tìm kiếm có diện tích rất lớn khoảng 319.000 cây số vuông trong khi tín hiệu của chiếc hộp đen có thể sẽ ngừng phát trong vòng 4 ngày nữa vì hết pin. Chiếc hộp đen là nguồn dữ kiện duy nhất còn sót lại giúp biết về những gì đã thật sự xẩy ra đối với chuyến bay MH370 ./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More