Phụ nữ Việt đồng loạt lên tiếng về dịch sởi (Kỳ 2)

 Phạm Thanh Nghiên: Yêu cầu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức


Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com.au/
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More