Tin Nhanh Số 2 -- Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

Radio Chân Trời Mới

Blogger Nguyễn Lân Thắng và Phóng viên độc lập Huyền Trang
góp tiếng cùng phái đoàn Việt Nam

Vì bị nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cản không cho xuất cảnh, Blogger Nguyễn Lân Thắng và Phóng viên độc lập Anna Huyền Trang đã gởi đến buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ hôm nay đoạn video sau đây:

Tiếng nói của anh Lân Thắng và chị Huyền Trang đã vang lên trong phòng điều trần cùng với 6 vị
trong phái đoàn có mặt hôm nay.


Huy Nhân, Thuận Quyên tường thuật
2 giờ trưa ngày 29/4/2014 (giờ Washington DC)

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More