Atlanta biểu tình chống Trung Cộng xâm lược

Một vài hình ảnh và youtube buổi tuần hành và biểu tình ở Trung tâm CNN Atlanta


 Xin xem tiếp hình ảnh:

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More