Cộng Đồng Georgia Biểu Tình

                                                               CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM GEORGIA

                 6100 Live Oak Parkway #2 Norcross GA 30093
                                    ___________________

                                           THÔNG BÁO
                                TUẦN HÀNH VÀ BIỂU TÌNH
                       PHẢN ĐỐI VIỆT CỘNG TRUNG CỘNG

Ngày 2 tháng 5, 2014, chính quyền Trung Cộng đã ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam với mục đích thăm dò dầu khí. Trung Cộng còn cảnh cáo các tàu nước khác không được đến gần giàn khoan trong vòng ba hải lý kể cả ngư dân Việt Nam. Trung Cộng còn gởi đến 123 chiếc tàu đủ loại, trong đó có 7 tàu chiến, để ngăn chặn không cho Việt Nam thực thi chủ quyền của mình trong vùng lãnh hải đó.

Cộng Đồng Việt Nam Georgia phối hợp cùng Gia Đình Cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa Georgia xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Quý Vị Đại Diện Các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Vị Đại Diện Các Tổ Chức, Quý Cơ Quan Truyền Thông và Toàn thể Quý Đồng Hương tại Georgia cùng tham dự cuộc tuần hành để lên án sự khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam và chống lại âm mưu xâm lược của Trung Cộng, được tổ chức với những chi tiết như sau:

Ngày Thứ Sáu, 30 tháng 5, năm 2014.
Thời gian và địa điểm tập trung: 09:00 giờ sáng tại văn phòng CĐVNGA
Tuần hành bằng xe van từ văn phòng CĐVNGA đến Centenial Olympic Park
Thời gian biều tình : từ 11:00 giờ sáng đến 1:00 giờ chiều
Địa điểm biểu tình: Centenial Olympic
265 Park Ave W Northwest Atlanta, GA 30313
(Ban Tổ Chức sẽ lo phần ẩm thực và phương tiện di chuyển)

Trước hiểm họa mất nước, kính mong quý đồng hương cùng tích cực tham dự cuộc tuần hành và biểu tình để lên tiếng phản đối mạnh mẽ, lên án những hành động phản quốc của nhà cầm quyền CSVN và tố cáo mưu đồ xâm lăng của Trung Cộng.

Mọi thắc mắc và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc các số điện thoại Ban Tồ Chức:Kim Hạnh (678)-849-6470, Nguyễn Hiếu Hạnh (770)826-4624, Nguyễn Lương Hưng (678)457-2685, Trần Mãng (770)310-0035, Nguyễn Mậu Hiệp (678)770-1497
Trân trọng kính mời
Đồng Trưởng Ban Tổ Chức

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM GA
Chủ Tịch
Bà Đặng Kim Hạnh
GIA ĐÌNH CỰU QUÂN CÁN CHÍNh VNCH/GA
Đại Diện
Mũ Đỏ: Nguyễn Hiếu Hạnh

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More