Cộng Đồng Ottawa biểu tình chống Trung Cộng xâm lược

Hỏi: Biểu tình có làm được gì không vì Trung Cộng quá lớn?
Trả lời: Mình cũng không biết, nhưng biết chắc nếu chúng ta không biểu tình thì sẽ ... không được gì.

 (xin xem tiếp)0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More