Hễ nói ... là dối!

Trước Tử Môn Quan có treo một tấm gương thần thật to dùng đo lường sự thật. Những người mới chết đi ngang đó sẽ đứng trước gương thần nói một câu. Nếu đúng sự thật, gương thần sẽ mở ra một lối dẫn tới cổng thiên đường. Nếu nói dối, gương thần sẽ quăng xuống địa ngục.
        Tập Cận Bình, Kim Jong-un, Nguyễn Phú Trọng đi họp tại Cuba, chẳng may máy bay bị rớt, chết tốt, cùng xuống âm phủ và được dẫn tới Tử Môn Quan. Tập Cận Bình đứng trước gương thần, nói lớn:
        - Tôi là xếp sòng Cộng sản Trung quốc. Trong các loại chủ nghĩa cộng sản, tất cả đều đã vô dụng và lỗi thời, chỉ có chủ nghĩa cộng sản kiểu mới của Trung quốc là vô địch.
        Chợt "Ầm!" một tiếng, lửa dậy bốn bề, Tập Cận Bình bị gương thần tóm cổ quẳng xuống địa ngục.
        Đến phiên Kim Jong-un đến trước gương thần, hô to:
        - Tôi là xếp sòng Cộng sản Bắc Hàn. Chủ nghĩa của cộng sản tại Bắc Hàn mới thực sự đời đời bất diệt, bằng chứng là chính phủ vô sản Bắc Hàn vẫn đứng vững trong khi nhiều nước anh em đã ngã rạp.
        Chợt "Ầm!" một tiếng, lửa dậy bốn bề, Kim Jong-un bị gương thần tóm cổ quẳng xuống địa
ngục.
        Đến phiên Nguyễn Phú Trọng, rút kinh nghiệm từ hai đồng chí kia, lò dò tới đứng trước gương thần, nói:
        - Tôi...
        Chợt "Ầm!" một tiếng, lửa dậy bốn bề, chỉ mới mở lời Nguyễn Phú Trọng đã bị gương thần tóm cổ quẳng xuống địa ngục, vì gương thần đã biết trước cán bộ Cộng sản Việt nam hễ nói... là dối).

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More