Kính huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai

Mục Đồng
 

Ngọn lửa sáng hôm nay giữa Sài Gòn
Là ánh đuốc sáng mãi đến ngàn sau
Nên mọi người chung một niềm đau
Cùng se sắt nỗi âu lo vong Quốc

Chị ơi! Chị ơi! biết mấy đoạn trường
Chị nuốt hờn tủi nhục
Dân, máu lệ trào tuôn
Biển Đông cơn Quốc nạn
Trời đất cũng kinh hoàng,
Nhưng Chị đã hiên ngang
Thắp sáng lòng yêu nước
Ánh lửa đã chói chang
Từ địa ải Nam Quan
Đến tận cùng đất Mũi
Lửa thiêu trụi màu tang
Trên nền trời Tổ Quốc


Khơi dậy lòng bất khuất
Chí khí Việt hào hùng
Ánh lửa sẽ cáo chung
Cho bè lũ bạo cường
Cùng Hán tặc Bắc phương
Đã đến lúc cùng đường
Bầu trời Tổ Quốc phủ màu tang
Nên Chị đau tương máu hận tràn
Khí phát anh thư trang liệt nữ
Ánh đuốc Diêm Hồng sẽ chói chang
Đây ngọn lửa xoá đêm dài tăm tối
Tủi nhục ơi, Quốc Hận đến ngút trời
Chị đốt lửa soi sáng khắp nơi nơi
Ánh lửa kia là chân lý soi đời

Tác giả gửi đến DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More