Lời kêu gọi toàn quốc tránh kháng chiến, phiên bản tháng 5/2014

Cai Lậy

Trước sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, ngày 11/5/2014, bác Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính Trị Đảng CSVN long trọng đọc lời Kêu gọi toàn quốc tránh kháng chiến, thể theo mẫu thư của bác Hồ Chí Minh năm 1946.

Chúng tôi xin đăng cả 2 phiên bản để bà con học hỏi:

Phiên bản 1946: Kêu gọi cứu nước khỏi tay Pháp

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân

tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm! Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh

-------

Phiên bản 2014: Kêu gọi cứu nước khỏi tay Tàu

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn có chỗ dựa, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, nước bạn càng lấn tới, vì bạn quyết tâm mượn nước ta cho bằng hết mới thôi!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất đảng, nhất định không chịu thôi làm chư hầu.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải quì xuống!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải biết lạy để cứu Tổ quốc. Ai có tay lạy tay. Ai có đầu lạy đầu. Không có tay thì lạy bằng trán, bằng cổ, bằng lưng, bằng gối. Ai cũng phải ra sức lạy đại Hán để cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến cái lưng cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao cong lưng trầy gối, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam thu nhỏ gọn muôn năm! Đảng quang vinh thắng lợi muôn năm!

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2014
Nguyễn Phú Trọng

======

Trong quá trình lấy ý kiến toàn đảng về Lời Kêu Gọi phiên bản 2014 , một số cán bộ "suy đồi đạo đức chính trị" đã dám đặt câu hỏi: "Tại sao đảng ta đánh Pháp xâm lược hăng thế mà nay lại quyết tâm "duy trì hòa bình" bằng mọi giá trước sự xâm lược của Trung Quốc?", Ban Tuyên Giáo Trung ương đã kịp thời cô lập các phần tử này và phát hành tài liệu học tập cho toàn đảng với các giải thích rất có lý có tình như sau:
- Đây là cách đảng ta bồi hoàn những giúp đỡ to lớn của nước bạn trong thời gian chúng ta có chiến tranh chống lại các đế quốc xâm lược khác, thay cho cả thế giới cộng sản.
- Tuy các phần biển đảo đã là của bạn nhưng trong nhiều trường hợp, bạn vẫn cho chúng ta khai thác chung khi có thể được.
- Chúng ta đang áp dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với mối quan hệ giữa 2 nước ở thế kỷ 21. Bác Hồ đã chẳng làm gương nhịn nhục các đoàn cố vấn nước bạn sang dạy ta Cải Cách Ruộng Đất đấy sao?
- Nhưng quan trọng hơn cả là sự khác biệt về vị trí của Đảng ta hiện nay so với thời 1946. Đảng ta đang ở vị trí làm chủ đất nước rồi.

4 comments:

Đang đọc tin biểu tình gặp bài này cười lăn khỏi ghế.

Lúc này đánh máy mà vẫn còn đang cười.

Lậy Cai Lậy!

Mấy thằng ăn cứt đá bô.

Nếu bạn ẩn danh 22:43 đang nhận định về các đời lãnh đạo thì cũng xin nói rõ kẻo các bạn đọc khác như tôi hiểu lầm.
Khổ lắm, đừng hà tiện chữ.

1/ Cau hoi 01:

Trong nhung ngay sap-toi: Nhan-dan VietNam dung-len dap-do bon “bao-quyen luu-manh quy-quyet” thi ten bao-quyen “Nguyen-tan-Dung” se chay tron o dau???

@/ Cau tra loi :

a/ Ten bao- quyen “Nguyen-tan-Dung” se chay tron qua Trung-quoc.
b/ Ten bao- quyen “Nguyen-tan-Dung” se chay tron qua Afghanistan.
C/ Ten bao- quyen “Nguyen-tan-Dung” se chay tron qua Pakistan.
e/ Ten bao -quyen “Nguyen-tan-Dung” se khong kip tron-thoat duoc.

2/ Cau hoi 02:

Trong nhung ngay sap-toi: Nhan-dan VietNam “tom-co”duoc ten bao-quyen “Nguyen-tan-Dung” thi Nhan-dan VietNam se xu-ly “no”nhu the nao???

@/ Cau tra loi:

a/ Ten bao- quyen “Nguyen-tan-Dung” se bi NDVN “xu –an” tuong- tu nhu ten: Muammar Gaddafi o xu Libya.

b/ Ten bao- quyen “Nguyen-tan-Dung” se bi NDVN “xu- an” tuong-tu nhu ten: Saddam Hussein o xu Iraq .

c/ Ten bao- quyen “Nguyen-tan-Dung” se bi NDVN “xu- an” tuong-tu nhu ten: trum khung- bo Osama bin Laden o xu Afghanistan.

Q/ vi tham -du giai-thuong nay can hoi- du dieu-kien la:
Dung 18 tuoi khong phan-biet gioi-tinh, den ngay Submit 02 cau tra loi ve e-thu : Khinguoidan_noiday@yahoo.com

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More