Minh Bạch Với Nhân Dân

Cu Vinh

Không đơn giản để kéo một giàn khoan cỡ lớn cả tỷ đô la vào một vùng biển rồi kéo ra như một con thuyền khi bị nước chủ nhà la lối.
Đây là loại giàn khoan chỉ đóng cho một vị trí khai thác dầu khí, vị trí này được khảo sát, thăm dò vô cùng phức tạp, công phu, mất nhiều thời gian, mất hàng năm, sau đó mới quyết định đóng giàn khoan thích ứng cũng phải mất hàng năm trời.
Như thế, việc Trung Quốc cho kéo giàn khoan khủng vào vùng biển chủ quyền Việt Nam không phải là hành vi "bất ngờ hồ đồ", tất cả đều đã chuẩn bị từ mấy năm trước.
Nếu suy luận trên là đúng thì việc hô to phản đối, quan ngại với lại cái gì đi nữa cũng chỉ là trò diễn. Điều cốt yếu lúc này là phải có ngay những ý kiến chất
vấn mạnh mẽ của đại biểu Quốc hội- đại diện nhân dân với cơ quan nhà nước rằng: Có hay không một sự thỏa thuận từ trước? Nhân dân cần sự minh bạch: Hợp tác? Đổi? Lợi ích Quốc gia được và mất? Nếu tất cả những điều đó không xảy ra mà thực sự là hành vi xâm phạm chủ quyền thì phải vây, đuổi tới cùng- đơn giản không chỉ là ý chí chủ quyền mà ngay cả Luật pháp quốc tế cũng chỉ rõ như vậy.
Mần đi!

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More