Than ôi!
Mai này rồi cũng thế thôi
Nhân dân tống tiễn một thời tối tăm!
Dưới ba thước đất ngươi nằm
Mộ phần trâu chó trăm năm rủa nguyền!

Lâm Tâm Nhu - HoaCỏMay
 
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More