Trung Cộng ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói đang
yêu cầu Trung Quốc xét lại quyết định không tham gia vụ kiện.
DienDanCTM - 4/6/2014

Liên quan tới vụ Philippines kiện Trung Cộng về tranh chấp ở Biển Đông thì mới đây Toà Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye cho hay là đã gia hạn thêm thời gian cho Trung Cộng tới ngày 15/12 để đệ trình các lập luận của họ cho hội đồng trọng tài xem xét.Thông báo của tòa án ở La Haye nói họ yêu cầu Trung Cộng hồi đáp nhằm bảo đảm “mỗi bên đều có đầy đủ cơ hội để được nghe và trình bày”.

Toà Án này cũng cho hay là Toà đã nhận một lời khai của Trung Cộng nói rằng “họ không chấp nhận vụ kiện do Philippines đề xuất". Người phát ngôn Hồng Lỗi tuyên bố: “Lập trường của Trung Quốc không chấp nhận và không tham gia vụ kiện của Philippines, không thay đổi.”

Về phiá Philippines thì Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là Charles Jose nói đang yêu cầu Trung Quốc xét lại quyết định không tham gia. Ông Jose nói “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi họ tham gia
vào vụ kiện để có thể xác minh lời khẳng định như trình bày trong đường chín đoạn.”

Đối với Philippines việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền với đường lưỡi bò chín đoạn trong vùng Biển Ðông là quá đáng, cho thấy Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển.

Philippines khởi kiện từ năm 2013 dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Bộ hồ sơ khoảng 4.000 trang của Manila được gửi cho tòa nhằm khởi kiện “đường 9 đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông.

Về phiá Việt Nam thì cho tới giờ này, từ miệng của ông Thủ Tướng, cũng chỉ mới tới giai đoạn "cân nhắc" việc kiện hay không kiện./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More