Ls Nguyễn Văn Đài : Các tổ chức xã hội dân sự và đảng phải chính trị cần có sự phối hợp hoạt động.

RadioCTM - Trần Quang Thành

Ở Việt Nam hiện nay đang hình thành nhiều tổ chức xã hội dân sự bên cạnh sự hình thành các đảng phái chính trị.

Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã có cuộc trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành về hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, cũng như sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức xã hội dân sự với nhau hay với các đảng phái chính trị, mời quý vị theo dõi.
 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More