Thư DB C.Hayes v/v 3 bạn trẻ bị cấm xuất cảnh

Chris Hayes MP

DB Chris Hayes
DÂN BIỂU LIÊN BANG VÙNG FOWLER
Ref LeD-For140723-1353 Doc/YN
24 tháng 7, năm 2014

The Hon Julie Bishop MP
Tổng Trưởng Ngoại Giao
PO Box 6022
Thượng Viện
Quốc Hội Úc
CANBERRA ACT 2600

Kính gởi Bà Tổng Trưởng,

Mặc dù bị cộng đồng thế giới quan tâm và áp lực ngoại giao khi nhà nước Cộng Sản Việt Nam được vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, một sự kiện vừa mới xẩy ra cho thấy Cộng Sản Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền đối với người dân của họ.

Vào ngày 9 tháng 7 năm nay, tôi được Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Liên Bang Úc Châu cho
biết là 3 diễn giả mang quốc tịch Việt Nam được Ban Tổ Chức bảo trợ và mời thuyết trình trong Đại Hội Thanh Niên Úc Châu Kỳ 1 tại Melbourne đã bị cấm rời khỏi Việt Nam.

Khi được tin này tôi có liên lạc với toà Đại Sứ Úc tại Việt Nam và được ông Hugh Borrowman xác nhận là chiếu khán du lịch của anh Nguyễn Văn Tráng, cô Tạ Minh Thu và anh Phạm Đắc Đạt đã được chấp thuận. Tôi có kèm theo thư ủng hộ các diễn giả thuyết trình tại Đại Hội của tôi gởi cho ông Borrowman để bà tham khảo.

Đại Hội Thanh Niên Úc Châu là sinh hoạt mà tôi đã tham dự và phát biểu cùng với Ông Luke Simpkins MP, Thành viên của Cowan. Là người rất ủng hộ Đại Hội này, tôi hết sức kinh ngạc về hành động đàn áp nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam đối với công dân của họ.

Ba diễn giả mang quốc tịch Việt Nam không chỉ bị tịch thu hộ chiếu để không thể xuất ngoại, tôi còn được biết thêm là những diễn giả này còn bị nhân viên cầm quyền quấy nhiễu, tra hỏi và đe dọa.

Hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam rất đáng quan ngại và rõ ràng đi ngược lại với quyền tự do đi lại.

Dựa trên cam kết bảo vệ và cổ võ cho nhân quyền là một nguyên tắc nền tảng trong bang giao quốc tế của Úc, tôi trân trọng yêu cầu chính phủ Úc quan tâm và theo dõi vấn đề này.

Kính thư,

Chris Hayes MP
Federal Member for Fowler
Chief Opposition Whip

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More