VNCH có đất có nhà, chế độ CS cướp đất cướp nhà!


DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More