Bốc ... mùi!

Mời quí bạn xem đoạn video sau đây để thấy mức kinh hoàng về khả năng tự cạo não mình vứt đi của các giáo sư lề đảng, và để thấy xót xa cho các sinh viên học sinh Việt Nam.


Diễn giả là ông Gs Hoàng Chí Bảo.
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More