Liên minh châu Âu tại Việt Nam phản đối bản án vụ xử bà Bùi Hằng

Thông điệp của Đại sứ Franz Jessen, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam về việc kết án bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh

Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ Franz Jessen, bày tỏ quan ngại sâu sắc của mình việc việc kết án, vào ngày hôm qua, đối với bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, và ông Nguyễn Văn Minh với các án tù lần lượt là 3 năm, 2 năm và 2,5 năm.

Đại sứ nhắc lại quyền cơ bản của tất cả mọi người trong việc tự do và ôn hòa bày tỏ ý kiến của họ, phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là thành viên.
Là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về Quyền Con người và Quyền Chính trị.
Trưởng Phái đoàn nhắc lại các lời kêu gọi trước đây về việc Việt Nam trả tự do tất cả những người ủng hộ nhân quyền ôn hòa ở trong nước.

Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục làm việc trên tinh thần đối tác với Việt Nam về những việc này và các vấn đề nhân quyền và pháp quyền khác.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

* * * *
EUROPEAN UNION

DELEGATION TO VIETNAM


The Head of the Delegation of the European Union to Vietnam, Ambassador Franz Jessen, expressed his deep concern over yesterday's sentencing of Mrs Bui Thi Minh Hang, Mrs Nguyen Thi Thuy Quynh, Mr Nguyen Van Minh to 3 years, 2 years and 2.5 years, respectively, in prison.

He recalls the fundamental right for all persons to freely and peacefully express their opinions, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which Vietnam is a party. As a member of the UN Human Rights Council, Vietnam should adhere to the highest standards with regards to Human and Political Rights.

The Head of Delegation reiterates prior calls on Vietnam to release all peaceful advocates of human rights in the country.

The European Union will continue to work in partnership with Vietnam on these and other human rights and rule of law issues.


nguồn: eeas.europa.eu

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More