Trách nhiệm nhà báo và hiện tình đất nước

RadioCTM - Trần Quang Thành
Nhà báo Đoan Trang

Như mọi người đều biết, từ mấy chục năm qua mọi phương tiện truyền thông tại VN nói chung, và báo chí nói riêng, đều nằm dưới sự kiểm soát của đảng CSVN. Do đó, dù VN hiện đang có hơn một ngàn cơ quan truyền thông, trong đó có hơn 800 tờ báo, thì tất cả cũng chỉ là công cụ của đảng, người dân không có một phương tiện nào để nói lên tiếng nói của mình. Kể từ khi internet thịnh hành ở VN thì đảng không thể độc quyền thông tin được nữa. Những tiếng nói độc lập lên tiếng qua phương tiện internet ngày càng nhiều và dần dần trở thành một khối báo chí nằm ngoài sự kiểm soát của đảng được gọi là «báo lề dân » để phân biệt với khối báo “lề đảng” do đảng kiểm soát.
Đặc điểm của hai khối báo chí này như thế nào? Có sự tương tác với nhau hay không? Ưu, khuyết điểm của mỗi bên ra sao? Và mỗi bên nên hành xử như thế nào để đem lại lợi ích chung người dân và đất nước? Nhà báo Đoan Trang trình bày về những vấn đề này trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành sau đây:
 
Đoan Trang là một nhà báo chuyên nghiệp, đã từng làm việc trong phía báo “lề đảng”, rồi trở thành một nhà hoạt động cho dân chủ – nhân quyền cùng với khối báo “lề dân” và hiện đang làm trong lãnh vực nghiên cứu dưới sự tài trợ của trường đại học Nam California (USC).

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More