Giáo xứ Thái Hà: Cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình

VRNs (29.09.2014)

Trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý – Hòa Bình của tháng 9, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chia sẻ về chủ nghĩa cộng sản và thái độ của một giáo dân đối với chủ nghĩa vô thần này. Cha cũng trích lại câu nói của TT. Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những việc cộng sản làm.”

Thánh Lễ với sự tham gia của khoảng 2000 giáo dân, diễn ra lúc 20h tại nhà thờ Giáo Xứ Thái Hà hôm nay (Chúa Nhật 28/9/2014) đã được lắng nghe rất nhiều các ý kiến, của các Đức Giáo Hoàng các thời kỳ về chủ nghĩa cộng sản. Các nhìn nhận của các Ngài về chủ nghĩa cộng sản thời đó đúng đắn đến tận bây giờ. Cha Nam Phong cũng chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa về những hậu quả mà chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cho thế giới loài người nói chung và của những người công giáo nói riêng.

Chủ nghĩa cộng sản là một sự ảo tưởng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ XIII đã cho thấy cộng sản là độc dược gây hại cho phần rồi của con người từ năm 1891. Ngay từ lúc chủ nghĩa cộng sản chưa trở thành thế lực ngầm các Ngài đã lên án chủ nghĩa này.

Trong Thánh Lễ này cha Nam Phong cũng lên án việc các giáo dân tham gia vào đảng cộng sản, xã hội đã và đang lên án những lý thuyết hoang đường của chủ nghĩa cộng sản.

Giáo hội Công giáo luôn ưu tư về một xã hội tốt đẹp, hãy khước từ tham gia đảng cộng sản. Những tín hữu không thể vừa là đảng viên, vừa là một Ki tô hữu. Cha kêu gọi những người có ý định vào đảng nên suy nghĩ lại. Bởi quan điểm của chủ nghĩa xã hội với học thuyết xã hội công giáo trái ngược 100% không có một luận điểm nào trùng cả. Nên không thể là người đảng viên mà vẫn nhận mình là người Công giáo.

Cha kêu gọi mỗi người tín hữu đã đến lúc đức tin không chỉ sống trong nhà thờ, mà nhà thờ chỉ là nơi chứa cội nguồn ơn phúc hãy đem ơn phúc này cho xã hội.

Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta bổn phận dấn thân, người Kitô hữu cần bắt đầu cụ thể mọi thứ và bằng một sự quyết đoán. Để chúng ta trở nên người Ki tô hữu của Chúa, là một người yêu Tổ quốc dựa trên Đức tin và Giáo Lý.


DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More