PT Con Đường VN: TCBC v/v blogger Điếu Cày

Con Đường Việt Nam
Thông cáo Báo Chí
về việc Chính quyền Việt Nam trả tự do cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Ngày hôm nay, 21/10/2014, chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, áp giải ông ra phi trường quốc tế Nội Bài, đưa đi một nước khác mà không ai được biết, kể cả thân nhân của ông Nguyễn Văn Hải.


Nhờ sự có mặt của các nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tiết lộ của các công nhân viên làm việc trong phi trường, mọi người mới được biết là chính quyền đã đưa ông Nguyễn Văn Hải đi "tỵ nạn" tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, không một ai được biết gì về sự đồng ý hay không của ông Nguyễn Văn Hải, cũng như chính quyền không đưa ra một giải thích nào về việc "tha" ông Nguyễn Văn Hải trước án hạn của ông.

Trước sự việc này, Con Đường Việt Nam nhận định rằng:

1. Mặc dù việc trả tự do cho bất cứ tù nhân luơng tâm nào cũng đều là những cử chỉ thiện chí của chính quyền trong việc tự sửa chữa các sai lầm của mình và đáp ứng được phần nào các đòi hỏi của cộng đồng quốc tế trong cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, nhưng hành động trả tự do công dân Nguyễn Văn Hải một cách vội vã khuất tất đã khiến thiện ý và uy tín quốc gia của chính quyền bị giảm rất nhiều. Riêng đối với công dân Nguyễn Văn Hải, việc trả tự do này lẽ ra đã phải được tiến hành từ lâu trươc đây, vì công dân Nguyễn Văn Hải hoàn toàn vô tội. Ông chỉ thực hiện quyền công dân và quyền con người của mình khi lên tiếng phản đối một cách ôn hòa hành động xâm lược của Trung Quốc.

Gần đây, trước sức ép của quốc tế đối với thành tích nhân quyền, chính quyền Việt Nam đã nhượng bộ qua việc trả tự do cho một số tù nhân lương tâm "trước thời hạn". Động thái này cho thấy rõ, chính quyền đang dùng sự bức hại các công dân vô tội, chỉ nói lên tiếng nói phản biện của mình trong ôn hòa, để trao đổi, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, trong khi vẫn tiếp tục gia tăng đe dọa, quấy nhiễu, bắt giữ những công dân khác. Sự việc này không những đi ngược lại đạo lý với công dân mình, mà còn cho thấy thái độ thiếu thực tâm, không muốn dân chủ hóa đất nước và thiếu thiện chí trong quan hệ đối ngoại của chính phủ Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải tiếp tục trả tự do không điều kiện cho các tù nhân lương tâm khác đang còn bị giam giữ, đặc biệt là bà Tạ Phong Tần - người cùng bị bắt trong vụ án Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do với công dân Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày và Anh Ba Sai Gòn, cùng các tù nhân lương tâm khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Vinh – Ba Sàm, v.v... Tất cả đã là nạn nhân vô tội của các điều luật mơ hồ dùng để trấn áp tiếng nói bất đồng chính kiến như Điều 79, 88 và 258 Bộ luật Hình sự.

Con Đường Việt Nam xin chia sẻ niềm vui mừng với cá nhân công dân Nguyễn Văn Hải cùng gia đình, thân quyến của ông. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân tiếp tục đấu tranh đòi tự do cho các tù nhân lương tâm khác và xóa bỏ các điều luật sai trái nói trên.
 
Ngày 21 tháng 10 năm 2014
TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn
Phát Ngôn Nhân

----------- oOo -----------

VIETNAM PATH MOVEMENT
Press release on the early release of blogger Dieu Cay Nguyen Van Hai

Today, October 21, 2014, the government of Vietnam released blogger Dieu Cay Nguyen Van Hai early from prison, escorted him to Noi Bai International Airport and exiled him to a third country (believed to be the United States of America) without anyone knowing, including Mr. Nguyen’s family members.

Mr. Nguyen’s family and the public have gathered from the U.S. Department of State as well as leaked information from the airport workers to conclude that Mr. Nguyen Van Hai was made a “refugee” by his own government and would be traveling to the U.S. At present time, there have been absolute no explanation from the Vietnam government with regard to the early release of Mr. Nguyen Van Hai from his prison sentence.

Accordingly, the Vietnam Path Movement hereby announces:

1. While the release of any Prisoner of Conscience is often viewed favorably as goodwill from the government that recognizes its own wrongdoings, in response to the international demand for improving human rights in Vietnam, this secretive and hurried release of Mr. Nguyen Van Hai have diminished any goodwill the Vietnam government might have had and completely tarnished its reputation as a state. Especially, with regard to Mr. Nguyen Van Hai’s case, this release should have been done long before today because he has always been an innocent man. What Mr. Nguyen has done was only to exercise his civil rights and human rights when he opposed China’s aggression peacefully.

2. In recent months, due to the pressure from the international community in response to its records on human rights, the Vietnam government has made some concessions by the early release of some of its Prisoner of Conscience prior to the expiration of their sentences. This conduct clearly shows that the government is oppressing its innocent citizens who raise their voices to object peacefully, in order to exchange for the endorsement of the international community. At the same time, they continue to increase their threats, harassment as well as imprisonment of other citizens. Such conducts is not only morally wrong toward its own citizens, but it also clearly demonstrates a lack of sincerity toward democratization of the country as well as the lack of good faith in international relations.

The Vietnam Path Movement therefore calls on the Vietnam government to immediately and unconditionally release the other Prisoners of Conscience who are currently being held, especially Mrs. Ta Phong Tan - a colleague of Mr. Nguyen who was also arrested and convicted in the infamous case of the Free Journalists Club along with him and blogger Anh Ba Sai Gon, and others such as Mr. Tran Huynh Duy Thuc, Mr. Viet Khang, Mr. Phan Ngoc Tuan, Mr. Nguyen Huu Vinh Anh Ba Sam, etc. as they are all innocent victims of the following arbitrary penal code sections 79, 88, and 258 of the Vietnam Penal Code as those code sections were used to silence dissident voices.

We join Mr. Nguyen Van Hai, his family and friends in this celebrating moment. At the same time, we continue to call on other civil society organizations and individual activists to continue to fight for the unconditional release of the other Prisoners of Conscience and to abolish the above-mentioned wrongful penal code sections.
 
October 21, 2014.
On behalf of the Vietnam Path Movement
VPM Spokesperson
Le Quoc Tuan

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More