Bầu cử Quốc Hội Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hoà thắng lớn

DienDanCTM - 6/11/2014

Mặc dầu cho tới giờ phút này kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội Mỹ (Congress) chưa hoàn toàn kết thúc nhưng với những kết quả đã được xác nhận thì Đảng Cộng Hoà đã thắng lớn, giành đa số và quyền kiểm soát Thượng Viện (Senate) trước đây thuộc về Đảng Dân Chủ của Tổng Thống Barack Obama, và giành thêm ghế trong Hạ Viện (House of Representatives). Đảng
Cộng Hoà đã có ít nhất 52, và nhiều phần sẽ được 54 hay hơn, ghế trên tổng số 100 ghế tại Thượng Viện. Với kết quả đó, Đảng Cộng Hoà trong ít ra là 2 năm trước mặt, và cũng là 2 năm cuối nhiệm kỳ của TT Obama, sẽ kiểm soát hoàn toàn Quốc Hội và có khả năng phong toả các chính sách của TT Obama.


Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ Đảng Cộng Hoà tại Thượng Viện, có lời nhận định đáng chú ý khi nói "Tôi không chờ đợi Tổng Thống thức dậy sáng mai và nhìn thế giới một cách khác với cách nhìn trước giờ của Ông. Và Ông cũng biết là tôi cũng không phải như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi có bổn phận phải làm việc với nhau trên những vấn đề mà chúng tôi có thể đồng ý".
Quan điểm chung là kết quả cuộc bầu cử phản ánh sự suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ đã mất niềm tin vào các chính sách của TT Obama, đặc biệt là về di dân và y tế./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More