Bộ trưởng Nội vụ: "Nhiều bộ ngành tự ý đẻ ra cấp hàm vụ trưởng, vụ phó...".

xuandienhannom blog 
Chỉ riêng một Vụ Kinh tế ngành trong Văn phòng
Chính phủ của Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đã có
bấy nhiêu "hàm" trưởng, phó rồi: khủng thật!
THẬT KINH KHỦNG, BỘ MÁY CỦA CHÍNH PHỦ !
FB Mạnh Quân: Hôm 18.11.2014, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình vô tình đã "đụng chạm" Văn phòng Chính phủ khi nói: "Nhiều bộ ngành tự ý đẻ ra cấp hàm vụ trưởng, vụ phó". 

Hãy nhìn xem: thằng nào đẻ ra nhiều cấp hàm phó, trưởng nhất để ăn ngân sách ?

Kinh khủng! Kinh khủng quá!

Chỉ riêng 1 vụ: Vụ Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Chính phủ hiện có 1 vụ trưởng, 5 hàm vụ trưởng, 18 hàm vụ phó, chỉ có 2 chuyên viên chính và… 4 chuyên viên khác. 

Mà trong cái Văn phòng Chính phủ ấy thì có biết bao nhiêu là vụ! Eo ôi! Khiếp!

Bộ máy như thế thì dân nào nuôi nổi! 

Trong khi đó dân oan, có người đi kiện đến 20 năm, 30 năm mà đơn chưa được ai đọc.
Trong khi trí thức, nhân sĩ, nhà khoa học đầu ngành gửi thư thì không có cả cái phiếu cảm ơn!

Họ làm những gì trong các tòa nhà sang trọng và trong các phòng máy lạnh?

1 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More