Cùng kiếm tên thuần Việt

Nhớ Nhung @S:- FB/CTM
"Người thay mặt lớn" Nguyễn Thị Nhung
Cỏ vẻ như từ ngày ông Nguyễn Sinh Hùng thay ông Nguyễn Phú Trọng ở ghế chủ tịch Quốc Hội, khóa họp mỗi năm lại thêm sắc màu. Các phát biểu của các đại biểu càng thêm sáng tạo (theo kiểu "suy nghĩ ngoài thùng" - out of the box - của Tây Phương).

Khóa họp Quốc Hội chỉ mới bắt đầu mà đã có nhiều "tiếng vang" liên tục, từ "Nợ xấu là của dân, dân lo mà trả"; đến "Đầu tư địa ốc xấu là tài sản tốt của toàn dân"; đến nhu cầu khám tâm thần cho tất cả đại biểu vì trường hợp của đại biểu Hoàng Hữu Phước là "không hiếm".

Nhưng phát biểu có lẽ thiết thực, sát sườn và khả thi nhất, giữa muôn ngàn khó khăn của đất nước, là đề nghị của đại biểu Nguyễn Thị Nhung hãy luật pháp hóa việc đặt tên thuần Việt vào ngày 28/10/2014.


Đại biểu (Người thay mặt lớn) Nhung nói rằng Luật Hộ tịch cần quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ cho con phù hợp với văn hoá, tránh những cái tên xấu, quá dài, không thuần Việt. Dự luật không quy định nguyên tắc đặt tên cho con sẽ làm khó khăn cho cán bộ hộ tịch ở địa phương khi cha mẹ đặt tên cho con không thuần Việt. Bà Nhung dẫn chứng có những người đặt tên cho con theo tên nước ngoài (vì xem quá nhiều phim bộ Hàn quốc) như Đinh San U, hoặc tên gây mặc cảm như: Lê Văn Thật, Nguyễn Văn Lỳ; hoặc tên quá dài, gây phức tạp khi sử dụng, như Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân. Bà Nhung đề nghị luật quy định nguyên tắc đặt tên và xác định họ dân tộc cho con phù hợp với văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, tránh tình trạng vì mong muốn của bố mẹ mà họ dân tộc của con không phù hợp phong tục, tập quán, ví như cha mẹ là người dân tộc, nhưng lại lấy họ Nguyễn làm phát sinh họ mới, gây nhầm lẫn và trái phong tục.

Điều phải khen ngợi bà Nhung (hay cha mẹ bà Nhung) là đã đi đầu trong việc chọn tên thuần Việt cho chính mình. Và như thế mới xứng đáng là một "Người thay mặt lớn" tại "Hội Nước" năm nay.

Bước kế tiếp, các vị đứng đầu Đảng và Nhà Nước cũng cần làm gương đổi tên của mình và tên các vị đã chết cho thuần Việt. Nếu được như thế thì dân sẽ răm rắp làm theo thôi. Sau đây là các tên họ cần đổi ngay:

- Gần nhất là Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, nay đổi thành Nguyễn Đẻ Gấu.

- Rồi đến 3 trụ còn lại:
  • Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Giàu Nặng (hay Nguyễn Thích Giàu cũng được)
  • Chủ Tịch Nước Trương Chóng Giàu
  • Thủ Tướng Nguyễn Khỏe Nhanh
- Rồi đến các lãnh tụ như:
·         Phó thủ tướng Nguyễn Con Nhà Lành
·         Bộ trưởng giao thông Đinh La Lên
·         Bộ trưởng ngoại giao Phạm Sớm Mai
·         Bí thư Sài Gòn Lê Biển Xanh
·         v.v...

- Đặc biệt là các lãnh tụ thích sáng sủa:
·         UV/BCT, cựu bộ trưởng công an Lê Sáng Hồng
·         Bộ trưởng quốc phòng Phùng Sáng Xanh
·         Bộ trưởng công an Trần Sáng Lắm
·         Bí thư Hà Nội Phạm Sáng Bàn
·         v.v...
·         Và cao nhất là Bác Hồ Tới Sáng

Hiện giờ, trong giàn đứng đầu chỉ có bác "Đỗ 10" là không cần thay đổi chi cả.

Mong quí độc giả góp ý gấp về những tên cần "thuần Việt" khác để ủng hộ bà Nhung và Hội Nước năm nay.  

4 comments:

Cho em thêm: Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn Trăm Xanh
(tức chỉ nhận loại tờ trăm màu xanh thôi. Các loại đơn vị nhỏ hơn hay loại tiền ngoại khác xin miễn.)

Đừng quên bộ trưởng y tế Nguyễn Vàng Lên kẻo tội nghiệp!

Còn UV/BCT Tô Sáng Thế! (Tô Huy Rứa) nữa đấy.

Tớ mới nghe có người góp ý thêm Phó thủ tướng Hoàng Giữa Biển nữa.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More