Cứu Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải

Lý Thái Hùng
Dư lun Vit Nam đang phn n v hai nn nhân b “t hình oan” H Duy Hi và Nguyn Văn Chưởng trong tiếng kêu tuyt vng ca thân nhân.

Ch
trong vòng 36 tiếng,trên trang Facebook Vit Tân đã có đến 3,000 320 lượt đến, 83122 Like, 8793 share, 4772 chia s

v
tm hình thân nhân ca anh Nguyn Văn Chưởng kêu oan. Điu này đã cho thy là dư lun đang bc xúc tng gi trước bn án t hình mà chế đ d trù s thi hành cui năm nay đi vi Nguyn Văn Chưởng và đu năm 2015 đi vi H Duy Hi.

21 đoàn th
xã hi dân s Vit Nam cũng đã lên tiếng đòi hi nhà cm quyn CSVN phi điu tra li toàn b hai v án đ không nhng tránh vết xe sai lm “10 năm tù oan ca ông Nguyn Thanh Chn”, mà còn đ ngăn chn vic công an thông đng vi vin kim sát giết người vô ti, nhm chy ti cho nhng k có thế lc nhúng tay vào ti ác.

Đc qua nhng din tiến điu tra và kết ti ca công an v hai bn án “t hình” đi vi anh Chưởng và anh Hi vào năm 2007 và 2008, người ta không khi nêu ra ba câu hi ln.

Th
nht, v anh Nguyn Văn Chưởng b kết án giết Thiếu Tá công an Hi Phòng đêm 14/7/2007 cùng vi hai người khác là Vũ Đoàn Trung (nhn ti, 23 năm tù giam), Đ Văn Hoàng (không nhn ti, chung thân).

Nguy
n Văn Chưởng không nhn ti như Đ Văn Hoàng nhưng li b kết án t hình vì Vũ Đoàn Trung khai là Chưởng ch mưu. Trong khi đó nhiu nhân chng nói rng lúc xy ra v án, Nguyn Văn Chưởng không có mt ti hin trường.

Câu h
i đt ra là công an gán ghép án t hình cho Chưởng đ chy ti cho ai đng sau v giết Thiếu Tá công an?

Th
hai, v anh H Duy Hi b bt sau ba tháng xy ra v 2 n nhân viên bưu đin b hãm hiếp và giết chết đêm 14/1/2008 ti Tnh Long An. Trước tòa, anh H Duy Hi khai rng mình đã b đánh đp dã man buc nhn ti nên anh đã phi ký vào bn khai viết sn ca công an.

Sau khi v
án xy ra, nhiu báo chí đã điu tra và nêu nhiu tình tiết cho thy hung th là mt k khác và đã được công an điu tra ly li khai t khi mi phát hin v án mng, nhưng công an vn không đ vào h sơ, chưa k có mt lnh cm báo chí viết v v án H Duy Hi. Câu hi đt ra là công an gán ghép án t hình cho Hi đ chy ti ai đã nhúng tay giết hai n nn nhân?

Th
ba, v án ca anh Chưởng và anh Hi xy ra vào thi đim b máy bo lc ca CSVN lúng túng trước s xut hin quy mô ca phong trào dân ch - qua s xut hin Khi 8406 và s phn kháng mnh m ca bà con dân oan và công nhân đi tìm công lý trong các năm t 2006 đến 2008.

Chính trong b
i cnh này, b máy công an đã ra tay quy chp nhng bn án oan đi vi nhng nn nhân thp c bé ming đ kha lp s yếu kém và che du ti ác ca nhng thế lc bt chính trong đng. S im lng ca lãnh đo CSVN trong sut hơn 6 năm qua trước nhng tiếng kêu tuyt vng ca gia đình hai nn nhân đã nói lên chính sách xuyên sut này ca chế đ: khng b, trn áp bng bo lc và nhng bn án t hình.

Tr
ước sc ép mnh m ca dư lun cách nay 2 tun, ông Nguyn Tn Dũng đã ra lnh di ngày thi hành án đi vi “t tù oan” H Duy Hi. Tuy chưa cu được anh H Duy Hi, nhưng vi s quan tâm ca dư lun trên mng xã hi hin nay đã buc CSVN phi thn trng trước các v án oan, vì đó có th là ngòi n to ra làn sóng bt mãn rng khp ca qun chúng.

H
ơn bao gi hết chúng ta phi bày t thái đ đ cu hai anh Nguyn Văn Chưởng và H Duy Hi, và đ ngăn nga biết bao nhiêu trường hp “t ti” oan sai khác đang, đã và s tiếp tc xy ra dưới gung máy bt nhân, phi công lý ti Vit Nam.

Lý Thái Hùngnguồn: FB Việt Tân

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More