CĐVN: điều 258 Bộ Luật Hình Sự bịt miệng những ý kiến trái chiều

Con Đường Việt Nam (CĐVN)
TUYÊN BỐ CỦA CON ĐƯỜNG VIỆT NAM
Về việc Chính quyền Việt Nam vận dụng điều 258 Bộ Luật Hình Sự để bịt miệng những ý kiến trái chiều
Con Đường Việt Nam bày tỏ mối lo ngại sâu sắc trước việc Cơ Quan An Ninh Điều Tra thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp vận dụng Điều 258 Bộ Luật Hình Sự để tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp đối với giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập. Cả hai người đều là blogger có tên tuổi, và sử dụng trang blog của mình để chia sẻ suy nghĩ của mình và bằng hữu về hiện tình đất nước.

Chúng tôi nhận thấy rằng:

1. Các blogger như ông Hồng Lê Thọ và ông Nguyễn Quang Lập không làm gì sai phạm ngoài thực thi các quyền công dân – cụ thể là quyền tự do ngôn luận – vốn được quy định trong Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam, cũng như trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn.

2. Việc cơ quan an ninh điều tra quy kết các bài viết là “có nội dung xấu, thông tin sai lệch, làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân” là mơ hồ và không phản ánh đúng tinh thần “nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước” được nêu trong Đại hội Đảng X.

Nó cũng đi ngược lại với tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 7/2014: “Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức quan tâm, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến tư vấn phản biện từ xã hội, các nhà khoa học, giới trí thức trên tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học. Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến chân lý, là cơ sở cho những quyết sách khoa học và đúng đắn”.

3. Cùng với việc bắt giữ blogger Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm) và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy tháng 5/2014, chính quyền Việt Nam đang chứng minh với quốc tế rằng mình hoàn toàn không xứng đáng với vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, khi bỏ ngoài tai các khuyến nghị yêu cầu thực thi quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam và xóa bỏ các điều luật mơ hồ vẫn dùng để kết án các nhà bất đồng chính kiến như Điều 258 Bộ Luật Hình Sự.

4. Bởi nhân quyền là một yếu tố mà Hoa Kỳ đang kêu gọi Việt Nam cải thiện trước khi tiến tới một mối quan hệ song phương chặt chẽ hơn, những vụ bắt bớ này sẽ gây bất lợi cho Việt Nam trong quá trình thoát khỏi ảnh hưởng của người hàng xóm Trung Quốc.

5. Việc bắt giữ khẩn cấp vì một tội danh không nghiêm trọng, không có dấu hiệu xóa dấu vết (các bài viết đều công khai ở trên mạng) đối với một Việt Kiều hồi hương từng có những đóng góp cho đất nước (trường hợp giáo sư Hồng Lê Thọ) và một nhà văn có tên tuổi đang bị liệt nửa người (trường hợp nhà văn Nguyễn Quang Lập) là một hành động thiếu đạo lý của chính quyền.

Vì thế, tập thể Con Đường Việt Nam kêu gọi:

1. Chính quyền phải trả tự do ngay lập tức cho các blogger bị bắt giữ theo Điều 258. Ngay cả khi cơ quan an ninh muốn truy tố họ, cũng cần để họ được tại ngoại trong quá trình điều tra và xét xử. Hãy chấp nhận đối thoại thẳng thắn để xây dựng niềm tin thay vì sử dụng công an và trại giam để bị miệng những ý kiến trái chiều.

2. Quốc Hội cần gấp rút xem xét hủy bỏ Điều 258 mơ hồ và vi hiến để xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, một nền văn hóa thượng tôn pháp luật và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết tuân thủ.

3. Người dân Việt Nam cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các blogger đang bị bắt giữ theo Điều 258 để đảm bảo người dân giữ quyền phản biện và góp ý cho chính quyền, để nó thực sự là “của dân, do dân và vì dân”.

Ngày 6 tháng 12 năm 2014
TM. Con Đường Việt Nam
Lê Quốc Tuấn
Phát ngôn viên
nguồn: https://www.facebook.com/quyenconnguoi
------------ oOo ------------

VIETNAM PATH MOVEMENT

Statement on the Vietnam Government’s use of Article 258 of the Criminal Code to silence opposite opinions

The Vietnam Path is deeply concerned about the recent and urgent arrests of Professor Hong Le Tho and writer Nguyen Quang Lap. The Security Investigation Agency in HoChiMinh City has cited Article 258 of the Criminal Code to conduct raids and arrest two well-known bloggers who used their blog pages to share with friends and colleagues their thoughts on current state of the nation.

We found that:

1. Bloggers like Mr. Hong Le Tho and Mr. Nguyen Quang Lap did not violate any law besides exercise their basic civil rights – namely the right to freedom of expression – which is stipulated in the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, which Vietnam has signed and ratified.

2. The investigation agency described the articles on the two blogs as “abusive, misinformation, belittling, creating distrust among people toward State agencies and social organizations”. These accusations are vague and do not reflect the spirit of “civil rights and duty to participate in the planning and implementation of guidelines and policies of State’s Party and laws”, which was mentioned in the Party’s 10th General Assembly. The accusations also go against Prime Minister Nguyen Tan Dung’s statement at the union of Science and Technology Associations in July 2014. According to the Prime Minister, “when it comes to directing operations and administration, the government is very interested and wish to hear a lot of advices from social critics, scientists, and intellectuals in democratic, objective, and scientific spirits.” He also said, “The government believes that scientific criticism, debate, and democratic discussion are ways to get to the truth, basics for making proper and scientifically-sound decisions on policies.”

3. With recent arrests, along with the arrest of blogger Nguyen Huu Vinh (Anh Ba Sam) and his associate Nguyen Thi Minh Thuy in May 2014, the government of Vietnam is proving to the international community that they are unworthy as member of the UN Human Rights Council. The government of Vietnam has ignored all recommendations asking them to allow freedom of speech to be exercised in Vietnam and to abolish vague laws such as Article 258, which is being used to convict dissidents.

4. Human rights is a factor the United States is asking Vietnam to improve prior to establishing a tighter bilateral relationship, these arrests would be detrimental to Vietnam’s progress to escape China’s influence.

5. For non-serious offense in which all written articles are publicly posted on the web, conducting urgent arrests of a Vietnamese repatriate with many contributions to the country (Hong Le Tho) and a well-known writer who is hemiplegic (Nguyen Quang Lap) is a lack of moral action of the Vietnam government.

Thus, we at The Vietnam Path collectively asking:

1. The government of Vietnam to release immediately all bloggers arrested for violating Article 258. In the event that the Security Agency want to prosecute them still, the bloggers should still be allowed to be on bail during the investigation and trail. Please agree to communicate openly to build trust instead of using police and prisons to silence opposing opinions.

2. Congress to consider abolishing the vague and unconstitutional Article 258 to construct a real rule of law, a rule-of-law culture accordance with international standards that Vietnam has committed to comply.

3. The people of Vietnam to raise your voice unanimously and more strongly to protect freedom of speech for bloggers arrested based on Article 258. You need to ensure that you have the right to criticize and make suggestions to the government, for the government can truly be “of the people, by the people, and for the people.”

December 6, 2014
On behalf of The Vietnam Path
Le Quoc Tuan

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More