Tọa kháng cho Nhân Quyền Việt Nam tại San Jose

DienDanCTM

Sau đây là hình ảnh cuộc tọa kháng trước tòa thị chính thành phố San Jose, California vào sáng ngày 14/12/2014 để đồng hành với các cuộc tuyệt thực, biểu tình của đồng bào tại Washington DC, Houston, và San Francisco trong nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

Thị Trưởng thành phố San Jose, ông Chuck Reed đã đến gặp gỡ và chia sẻ cảm tưởng tại buổi toạ kháng.


 Xin xem tiếp hình ảnh:

 


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More