Đảng CSVN và sự huênh hoang của lãnh đạo (phần 1)

RadioCTM - Trần Quang Thành@S:

CSVNTrong thông điệp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã tự cho rằng đảng Cộng Sản của ông là một tập thể có bản lãnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng (để lãnh đạo đất nước). 
Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành được gửi đến quý vị sau đây, mời quý vị nghe linh mục Phan Văn Lợi phản luận từng điểm một trong những điều huênh hoang vừa kể của ông Nguyễn Phú Trọng.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More