Hành khúc Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh


Hành khúc Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam

(Tuấn Khanh)
Này chị em hãy lắng nghe tiếng gọi muôn đời.
Lời tha thiết kêu gọi ta với tình bao la.
Tình nhân ái chia nhau giữa đời gian khó.
Tình thương mến chia nhau tháng ngày khổ đau.
Tay trong tay mình tìm nhau với tình Việt Nam.
Này chị em hãy lắng nghe tiếng gọi muôn đời
Lời tha thiết của quê hương giống nòi gọi ta.
Lời bia đá Trưng vương của ngàn năm trước.
Lời mẹ ta âm vang giữa ngàn phong ba
Là chị em ta sẻ chia với tình Lạc Hồng.
Người Việt Nam, tình Việt Nam.
Tựa vào nhau ta đứng lên trong tự hào là người Việt Nam.
DienDanCTM

1 comments:

Tuyệt vời ! TUẤN KHANH TUYỆT VỜI ! Viết thêm nhiều bài hát nũa cho thanh niên bị ngu muội., cho nông dân bị cướp đất và bị dẩy ra rìa cuộc sống xã hội , cho những binh lính,công an còn lương tâm dang bị đầu dộc làm thân sói lang...Rất cần những bài hát cho cuộc đấu cuối cùng này ! cần MỘT BẢN HÙNG CA CHO QUỐC CA !

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More